Roermond

Openstelling Looskade

Looskade

Vanaf 23 oktober zijn de werkzaamheden op de Looskade zo goed als klaar en worden de fietsers komende vanaf de Kraanpoort en Roerkade in Roermond via het Buitenop geleid.
Wij hebben als FietsersbondRoermond de nodige inspanningen gedaan om daar waar het nodig was verbeteringen te laten aanbrengen.
Op donderdag 17 oktober hebben we nog een overleg over de bewegwijzering. Eerder hebben we aangegeven dat de “beveiliging” en omleidingen niet optimaal waren.
Tijdens de werkzaamheden zijn verschillende fietsers komen te vallen.
De foto van de omleiding is van de provincie: https://www.n280verbindtroermond.nl/nieuws-0/nieuws/nieuwsberichten/looskade-open/

Categorieën