.

Stationsomgeving

Roermond

70855D33-A1C7-476C-8D7E-88A6300041B9

De afgelopen maanden zijn er verschillende bijeenkomsten geweest waar wij als Fietsersbond aanwezig waren om de omgeving van het busstation vorm te geven.

Nu is de eerste fase bijna klaar om gepresenteerd te worden voordat het groene licht komt.

De inwoners kunnen bij de gemeente Roermond nog reageren.

Het waren drukbezette avonden waarbij het verantwoordelijke projectbureau goede ideeën inbracht. Als fietsersbond willen we goed bereikbare stallingen. Veilige oversteek naar het stationsplein en een goede verbinding naar oost door de stationstunnel.

Voor fietsers is het van belang ruimte te krijgen. We zien het met de hype fietsen. Ze worden steeds breder en zijn moeilijk weg te zetten.

Mobiliteit brengt ook met zich mee dat we iedereen de ruimte moeten geven.

Komen er wel voldoende fiets parkeerplekken?
Zodat de buiten gestalde fietsen geen hinder voor publiek en wandelaars vormen??

NOG EEN TIP!

Op de fiets niet met z’n drieën naast mekaar blijven fietsen.
Niet met een telefoon in de hand en richting aangeven.

We zijn tenslotte niet alleen op de wereld.

Categorieën