Roermond Begroting 2020

De afdeling Roermond heeft afgelopen weken de raad op verschillende bijeenkomsten gevraagd om financiën beschikbaar te stellen om de achterstand in te lopen van het aanpakken van de zogenaamde probleemwegen.

Wij zien uit de gegevens van onze eigen enquête dat de knelpunten die genoemd worden ook wel bij de gemeente bekend zijn.

Vooral in de fietsevaluatie nota 2004-2011 staan de problemen en de oplossingen beschreven.
Dat het zo lang duurt voordat de mensen in de wijken en de schoolgaande jeugd veilige fietspaden krijgt snapt niemand meer.
Pak de problemen samen met de bewoners op in de wijken.

De fiets is immers niet uit ons straatbeeld weg te denken .
 

Categorieën