Nieuwsbrief 2019 Fietsersbond Midden Limburg

Roermond

De afdeling Midden Limburg bestaat uit de gemeenten Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond en Weert,

Verleden jaar, eind 2018, zijn we met een paar actieve leden in Roermond bij elkaar geweest en hebben met behulp van het kantoor in Utrecht een doorstart gemaakt in Midden Limburg.
De afdeling Midden Limburg bestaat uit Echt-Susteren, Leudal, Weert, Nederweert, Roerdalen en Roermond.

Als contactpersoon voor de Afdeling Roermond wil ik me graag nog even voorstellen. Zie onderstaande adres gegevens.
Ik woon alweer meer dan 40 jaar in Roermond. Mobiliteit en fietsverkeer heeft me altijd geïnteresseerd en op alle vakanties ging de fiets, als het kon, mee.
Afgelopen jaar ben ik vaak op het gemeentehuis geweest en heb met wethouder Rens Evers van Verkeer en Openbare Ruimte kennis gemaakt. Ook heb ik veel ambtenaren gesproken en raadsleden ontmoet.

Omdat veel verkeersbesluiten pas achteraf bekend werden of werkzaamheden via bewonersbrieven kenbaar gemaakt worden heb ik voorgesteld om de fietsersbond aan het begin van een traject mee te nemen. Vaak zijn dat moeilijke vragen voor ambtenaren waar ze niet één twee drie een antwoord op hebben.

In mei verleden jaar heb ik wethouder Rens Evers gevraagd of hij niet eens wilde nadenken over een mogelijkheid om in Roermond een mobiliteitsraad op te richten. Die vraag is redelijk goed ontvangen en de gemeenteraad heeft bij de begrotingsdebatten afgelopen maand een motie aangenomen waarin zij het gemeentebestuur verzoekt een onderzoek hiervoor in te stellen.
Ik verwacht dat we daardoor frequenter met beleidsambtenaren om de tafel komen te zitten om nieuwe projecten vanaf het begin te kunnen volgen en advies te kunnen geven.

Resultaten tot nu.
Dat er ook resultaten geboekt zijn blijkt uit antwoorden op onze zienswijze om GEEN 2-richtingen fietspad voor de dokter Bärstraat bij de ECI aan te leggen op de Bisschop Lindanussingel. De ECI aansluiting was immers op een bestaande weg zonder verdere aanpassingen gemaakt en daar komt nu een betere oversteek voor fietsers en voetgangers. De schoolomgeving van de Steenen trappen vraagt om meer plaats voor op- en afhalen van kinderen.

Bij bezoeken aan Schöndeln hoorde ik van de verkeer coördinator dat zij jaarlijks een netwerkoverleg hebben met het ROVL waar ik ook voor werd uitgenodigd. Daar bleek dat er een website is waar scholieren knelpunten kunnen aangeven op hun fietsroute.

Heel veel van die punten komen overeen met wat de gemeente noemt, probleemwegen of waren knelpunten die in de fietsnota 2004 en 2011 ook genoemd zijn.
Deze rapporten gebruik ik in overleg met de gemeente om de noodzaak aan te geven voor onderhoud aan fietspaden. En natuurlijk zien we al fietsend veel lastige punten, slecht afgestelde VRI’s en verkeerd geplaatste verkeersborden.

Voorstellen en actie.
Wij hebben actie gevoerd op de Maasbrug voor een goed breed fietspad. Ook hebben we een voorstel uitgewerkt om de Heinsbergerweg veiliger te maken. We haalden regelmatig de krant en hebben sinds enige tijd een website voor Midden-Limburg. https://midden-limburg.fietsersbond.nl. Op de website plaatsen we berichten of pagina’s met activiteiten.
In de map “uit de kranten” staan in de Limburger geplaatste artikelen van het afgelopen jaar.

• Uit de in mei gehouden enquête bleek dat er verschillende leden zijn die graag iets willen bijdragen.
• Ik nodig hun dan ook uit om dat via mail, [email protected] aan mij door te geven.

Begin volgend jaar willen we ook graag een activiteit organiseren om bij te praten en later dat jaar zou er een ledenvergadering georganiseerd kunnen worden omdat het bestuur in MiddenLimburg nu een ad interim bestuur is.

Met vriendelijke fietsgroet,
Roermond, Reinier den Uijl
Mobiel 0653462227
w.n. penningmeester en coördinator in Roermond

Categorieën