Meldingen via Fixi

Echt-Susteren, Maasgouw en Roerdalen

Met Fixi maakt iedereen eenvoudig meldingen die gemeenten gemakkelijk afhandelen. Fixi helpt inwoners én behandelaars met het melden en oplossen van bijvoorbeeld kapotte lantaarnpalen, overvolle prullenbakken of losliggende stoeptegels.

Meer informatie over FIXI is hier te vinden: https://www.decos.com/nl/product/fixi

Er is een app beschikbaar voor de mobiele telefoon. Maar je kunt ook direct een melding maken via de pagina van Fixi: https://www.fixi.nl/#/issue/new+map

Meldingen die je doet komen bij de gemeente binnen en via e-mail worden jullie op de hoogte gehouden. De resultaten zijn bevredigend te noemen.

  • Kapotte straatverlichting en verkeerslichten.
  • Verkeerd opgehangen verkeersborden.
  • Kapot wegdek of losliggende stoeptegel.
  • Milieuklachten (bijvoorbeeld bij stank- of geluidsoverlast).
  • Zwerfvuil en dumpingen van afval.
  • Kapotte verkeersborden en –palen.
  • Omgewaaide bomen.
  • Ongedierte en dode dieren (kadavers).

Categorieën