Holle of bolle wegen

Waterafvoer in het midden van de weg.?

Nu het met regelmaat flink regent lopen ook de fietspaden vol met water.

het water dat van de weg afstroomt bij bolle wegen zou in de straatkolken moeten verdwijnen om afgevoerd te worden.

Nu we het water vast willen houden om verdroging tegen te gaan worden er waterbuffers aangelegd og ondergrondse constructies om regenwater te verzamelen dat geleidelijk terug loopt naar het grondwater.

 

Helaas zien we dan dat, doordat bermen in het buitengebied verzadigd raken, steeds vaker dat op de fietspaden lang de provinciale wegen er veel wateroverlast is.

 

In de dorpen en steden komt dit ook vaak voor omdat alle wegen bol aangelegd worden.

naast de kant tegen de stoepranden ontstaan dan plassen water. Zowel fietsers als voetgangers hebben hier last van.

 

wat als we holle wegen zouden aanleggen?

u raad het al. Het water word dan in het midden van de weg afgevoerd zonder dat de plassen naast de rijweg ontstaan.

Categorieën