Louis Raemaekersbrug

maasbrugroermond_0

De fietsersbond Midden Limburg afdeling Roermond maakt zich zorgen over de toekomstige inrichting van de Louis Ramaekersbrug.

Fietsers ondervinden nu hinder door de omleidingen waardoor het aan de zuidzijde van de brug voor fietsers en voetgangers opletten is. De huidige breedte is amper 2.00 meter en in de toekomstige inrichting gaat er nog een stuk vanaf. Een fietser wil zover mogelijk van de brugleuning en de stalen verkeersbarrier blijven omdat vooral bij wind een fietser nu eenmaal slingert. Bij het tellen van de fietsbewegingen zie je dat ook duidelijk.

De huidige werkzaamheden betreffen eigenlijk uitsluitend verbeteringen ten behoeve van de doorstroming van gemotoriseerd verkeer en de fietsers zijn in het huidige traject niet meegenomen. Daarvoor is niet de provincie maar de gemeente verantwoordelijk. Als fietsersbond zijn we daar bij de gemeente mee in overleg en vooruitlopend op onderzoeken naar een snelfietsroute hebben we zo onze voorkeuren. De brug blijft echter een heet hangijzer omdat de mate van onveiligheid steeds groter word. Bij het huidige aantal passages van fietsers en voetgangers zou de brug eigenlijk te smal worden. Omdat de voetgangers ook aan beide zijden de brug opkomen hou je tegenstrijdige belangen. Dat de fiets-en wandelstroken straks voor eenrichting ingericht worden doet daar niets aan af. Momenteel houden we ook angstvallig de huidige werkzaamheden in het oog. Fietsers vanaf de Maashaven worden vaak verrast door auto’s die niet zien dat fietsers afslaan. Richting Horn blijft het opletten!

Categorieën