Rotondes

Kijken we wel uit bij rotondes?

Het gebeurd met regelmaat dat fietsers en voetgangers een aan komende auto ter nauwernood weten te ontwijken.
Ook op rotondes binnen de stedelijke omgeving zijn de ongevallen cijfers aan het oplopen.

Ons advies is en blijft ten alle tijden.
Maak oog contact met bestuurders van auto’s ook als er voorrang is voor fietsers.
De meeste slachtoffers komen met schaafwonden er van af maar ook ernstig letsel is schering en inslag.
De Fietsersbond Roermond heeft uw veiligheid hoog.

Categorieën