Vergadering Commissie Ruimte

Woensdag 29 januari

Alleen op de publieke tribune.

Saai?
Helemaal niet.
De commissie ruimte had een volle agenda en voor zowel naar discussie over de stationsomgeving als over het verkeersveiligheidsplan was ik benieuwd.

Meerdere fracties hadden veel vragen ove de stationsomgeving.
Alle mogelijkheden worden aangegrepen om de raad mee te krijgen om eensgezind de stationsomgeving aan te pakken.
Als eerste word het busstation aangepakt, maar de klok tikt door.
In april wil de gemeente dat de schop in de grond gaat.
Maar volgens de raad is er nog geen deskundige uit de gemeente die het project op de werkvloer moet gaan begeleiden.

Voor het verkeersveiligheidsplan waren ook alle fracties van plan hun zegje te doen.
Wanneer worden de rotondes waar noodzakelijk aangepakt?
Of waarom niet met de Schepersweg beginnen.

Over de mobiliteitsraad nog steeds geen uitnodiging van de gemeente ontvangen………

Geïnteresseerd?

Mail roermond@fietsersbond.nl en we maken een afspraak.

Categorieën