,

Nieuwe mobiliteitsvisie voor Midden-Limburg

Op donderdag 5 maart komen we met genodigden van de gemeenten Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Weert, Roerdalen en Roermond bij elkaar om te praten over nieuwe mobiliteitsvisie.

Doel is om te komen tot de bouwstenen voor een nieuwe mobiliteitsvisie voor onze regio. De bijeenkomst is van 9:30 tot 17:00 in het Cultuurhuis Edith Stein/Museum van de Vrouw in het oude raadhuis van Echt. Wij nodigen u van harte uit om uw kennis en netwerk voor ons in te zetten tijdens deze bijeenkomst.

De huidige mobiliteit verandert in rap tempo. Elektrische voertuigen (fiets en auto), deelvervoerssystemen, robotisering, Uber-achtige initiatieven, logistieke innovaties. Kortom het wordt allemaal anders en slimmer. Om al die ontwikkelingen te kunnen bijbenen zijn we op zoek naar een nieuwe visie, waarmee we (u en de overheid) beter in staat zijn om nu al stappen te zetten naar die toekomst.

Dit doen we niet met vergaderen, maar op een eigentijdse manier waarbij storytelling en design thinking worden ingezet. Door mensen en organisaties uit te nodigen die allemaal een ander perspectief meenemen, gaan we al deze inzichten aan elkaar knopen en verweven. Mobiliteit staat niet alleen voor een grote transitie. Dit geldt immers ook voor klimaatadaptatie, energie, circulaire economie en de veranderende samenleving. Die inzichten willen we met elkaar delen.

Als Fietsersbond Roermond zijn we er bij aanwezig.

Categorieën