Reconstructie bocht Heinsbergerweg update 24 juni 2020

bochtheinsbergerweg

Bovenstaande concept ontwerp van de Gemeente.

Gemeente neemt idee over van Fietsersbond Roermond.

update 24 juni 2020

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-33693.html?utm_campaign=20200624&utm_source=attenderingsmakelaar&utm_medium=email&utm_term=gemeente_roermond&utm_content=over_uw_buurt#

In het ingediende voorstel hadden we het fietspad richting het Roerdal laten uitbuigen.
De uitbuiging is door de gemeente wel overgenomen maar over een kleiner deel.
Maar doordat de “buiten” bocht kleiner wordt komt er wel de gewenste ruimte.
Ook vervallen de betonnen inritblokken waardoor het prettiger fietsen is.

Hieronder de schetsontwerpen die ook gepresenteerd zijn op het sprekersplein.

5624CD3A-4ECD-471C-903D-F916529EE6BD
bocht heinsbergerweg april 2020

In het definitieve ontwerp is ook onze wens gerealiseerd en wordt het trottoir doorgetrokken en tevens komt er een 30 km poort.

Reinier den Uijl

Roermond

Vanaf 2018 contactpersoon in Roermond voor de fietsersbond.
Vanaf 2018 penningmeester afdeling Midden-Limburg voor de fietsersbond.

Is tevens dijkwacht voor het Waterschap Limburg.

Categorieën