Fietsen in tijden van Corona

Kies voor gezondheid, pak de fiets naar school!

fietsende-schoolkind-20

Op maandag 11 mei openen de basisscholen weer hun deurenDit is volgens de Fietsersbond een kans om de fiets te pakken. Ouders brengen hun kinderen vaak met de auto naar school, en deze trend kan zich voortzetten uit angst voor corona. De gevolgen: meer drukte, onveiligheid en minder fietsgeluk. De Fietsersbond ziet juist nu veel voordelen als kinderen met de fiets naar school gaan. Ook minister-president Mark Rutte pleit nadrukkelijk voor de fiets.

Tijdens de intelligente lockdown bleven veel kinderen thuis en sporten bij sportclubs was onmogelijk. Vanaf 11 mei gaan de scholen weer fysiek beginnen en door te kiezen voor de fiets als vervoermiddel, zorgen we samen voor een veilige situatie op het schoolplein voor kinderen, ouders en leerkrachten.

Auto is een excuus meer

De auto zal door velen gezien worden als een veilig vervoermiddel om je in te verplaatsen, maar de fiets is nu vooral een uitstekende vervanger van de auto. De combinatie van buitenlucht en de beweging die je op de fiets krijgt, verbetert je afweersysteem waarmee de kans op besmetting met bijvoorbeeld het coronavirus verkleind. Daarnaast neemt door fietsen de kans op overgewicht af, wat je minder kwetsbaar maakt bij een volgende pandemie. Maar ook de auto laten staan voorkomt ongelukken met spelende en overstekende kinderen op weg naar, en in de buurt van de school.

Een groot deel van de ouders is thuis aan het werk en hoeft niet met de auto naar werk te reizen: om die reden voor de auto kiezen is geen excuus meer. Kies daarom voor de fiets of voor kleinere afstanden voor lopen.

Veilige schoolomgeving

De Fietsersbond ziet genoeg mogelijkheden om de schoolomgeving veiliger te maken, zoals:

  • De Schoolstraat (een straat voor de ingang van de school die twee keer per dag wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer);
  • Autoparkeerverbodszone bij basisscholen, waarbij het laatste stuk naar de school lopend moet worden afgelegd via een aangegeven looproute;
  • Fietsparkeermogelijkheden aanleggen op autoparkeerplaatsen direct rondom de school;
  • Spreiding start van schoolklassen zodat niet iedereen tegelijk in de schoolomgeving aankomt, met welk vervoersmiddel dan ook;
  • Vakken van stoepkrijt die aanduiden waar ouders kunnen wachten als ze hun kind komen halen.

Advies Rijksoverheid

Minister-president Mark Rutte zei in zijn persconferentie op 6 mei het volgende: “Ik hoop natuurlijk dat kinderen gewoon op de fiets, tot wat mij betreft 15 kilometer, lekker naar school rijden en niet meer met de bus gaan. Ik geloof dat er nu met het onderwijs gesproken wordt over een grens van 8 kilometer, maar ik zou zeggen dat kan best nog wat hoger. Waarom zou je überhaupt met een tram of bus moeten? Dat is heel gezond, die fiets.”

Naast deze opmerking wordt er ook in overige adviezen van het kabinet en het OMT gepleit om zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar school of de opvang te gaan, om het openbaar vervoer te ontlasten en de schoolomgevingen veilig te houden. Verschillende organisaties zoals CROW-Fietsberaad, scholen en gemeenten zijn met elkaar in overleg over het waarborgen van de veiligheid van de schoolomgeving. De Fietsersbond staat ook open voor het geven van adviezen aan gemeenten en scholen over het creëren van een veilige schoolomgeving.

Laten we allemaal deze adviezen ter harte nemen en samen werken aan een anderhalvemetersamenleving waarin, zeker in stedelijk gebied, de fiets leidend is in de personenmobiliteit. Hiermee werken we aan persoonlijke gezondheid, een schonere lucht, minder onveilige situaties op straat en in de schoolomgeving en bevorderen we de zelfstandigheid en het fietsgeluk van kinderen en hun ouders.
Ga dus niet met de auto naar de school toe, maar kies voor de fiets!

Categorieën