Maasgouw vraagt hulp bij de plannen voor een nieuwe GVVP

http://rhk.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=13fd87620c584cebbbf0e036ecdc3b08

Hulp gevraagd voor verkeer- en vervoersplan (2020-2025)

De gemeente Maasgouw wil op het gebied van verkeer in de toekomst veilig, bereikbaar en leefbaar blijven. Daarom wordt, in samenwerking met Royal HaskoningDHV, het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) geactualiseerd. Hierbij kunnen we ook uw hulp gebruiken.
Het verkeers- en vervoersplan
Het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan is een beschrijving van ambities en doelstellingen op het gebied van mobiliteit voor de komende 5 jaar. Alle verkeersdeelnemers komen erin aan bod. Ook worden er duidelijke keuzes gemaakt in de gewenste verkeersstructuur en ontwikkelingen. Die keuzes zijn nodig voor een duurzame balans tussen goede bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid.
Start
De vormgeving van het nieuwe plan start met het in kaart brengen van de knelpunten en wensen op het gebied van verkeer in de gemeente Maasgouw en een algemeen beeld van de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en duurzame mobiliteit. Om het beeld voor de gemeente zo compleet mogelijk te maken, hebben wij uw hulp nodig. Wij nodigen u daarom van harte uit om uw mening via de website www.royalhaskoningdhv.com/GVVPMaasgouw te geven. Hier kunt u een enquête met 9 vragen invullen. Verder kunt u op een digitale kaart uw top 3 van knelpunten of wensen aangeven.

Reageren kan tot en met zondag 19 juli 2020.

Alvast bedankt voor uw hulp!

Categorieën