NIEUWSBRIEF – ZOMER 2020

Beste leden en geïnteresseerde fiets-enquête deelnemers,

Voor u ligt de eerste uitgave van de Nieuwsbrief van dé Fietsersbond afdeling Midden-Limburg.

Hou zijn we begonnen

Najaar 2018 hebben een aantal leden van de Fietsersbond besloten om de afdeling Midden-Limburg nieuw leven in te blazen. Voor de goede orde; de afdeling Midden-Limburg beslaat de gemeenten Weert, Nederweert, Leudal, Roermond, Maasgouw, Roerdalen en Echt-Susteren. We zijn nu bijna 2 jaar verder en als interim bestuur vinden we het belangrijk om de leden van de Fietsersbond Midden-Limburg te informeren en uit te nodigen om zich via een digitale ledenbijeenkomst uit te spreken over ons Fietsersbond werk, en indien gewenst meer betrokken te raken bij de lokale activiteiten. Dit overleg willen we op korte termijn realiseren, meer hierover in een volgend bericht. Voor die tijd is het misschien nuttig om ons te laten weten of je hieraan wilt deelnemen i.v.m. de organisatie.

Wat hebben we zoal bereikt

In de afgelopen tijd zijn er verschillende acties ondernomen. Zo is het overleg met de gemeenten binnen onze afdeling veelal hervat. Dit heeft geleid tot inspraak in lopende – en geplande verkeersprojecten. Een korte greep uit de resultaten:

Nederweert

 • De fietsersbond is al jaren betrokken bij het proces rondom de N266, later N266 en N275. In het kader daarvan adviseerden onze kerngroepleden aldaar onlangs de gemeente over de plannen voor een fietstunnel onder de N275 of fietsbrug over de Zuid-Willemsvaart ter hoogte van de Randwegbrug als onderdeel van de snelfietsroute Weert-Nederweert.
 • De fietsersbond heeft ook meegesproken en meegedacht over de Mobiliteitsvisie en het Mobiliteitsplan van de gemeente. De fiets neemt hier een belangrijk plaats in.
  Onlangs is als vervolg hierop door de gemeente een ‘werkplaats’ georganiseerd over de verbinding tussen Ospeldijk en de Pelen, waaraan we ook ons steentje hebben bijgedragen

Weert

 • De gemeente Weert  is bezig met het opstellen van een Mobiliteitsplan. Hiervoor zijn veel organisaties uitgenodigd o.a. de fietsersbond. Deze procedure loopt nog.
 • Op uitnodiging van een vereniging in Stramproij hebben we een workshop gehouden over het thema “veilig fietsen” De aanwezigen werden voor de pauze letterlijk en figuurlijk aan het werk gezet over dit thema. Na de pauze gaf de Fietsersbond aan de hand van een powerpoint-presentatie, handreikingen en aandachtspunten mee aan de deelnemers.

Roermond

 • Indertijd hebben we via de media aandacht gevraagd voor de toekomstige penibele situatie voor het fietsverkeer op de Louis Raemaekers brug in Roermond. Recent is daar door dagblad De Limburger

  https://www.limburger.nl/cnt/dmf20200918_00176382

  opnieuw aandacht aan besteed.

 • Rond de plannen van de Kapellerlaan-Heinsbergerweg is een uitgebreide visie van ons uit naar de gemeente Roermond gegaan.
 • Bij projecten aan de Bisschop Lindanussingel en Geuljanslaan werden ideeën aangedragen en via inspraakprocedures en ingediende zienswijzen, onze zorgen geuit.

Echt-Susteren

 • Na melding door ons van de oversteek bij het Medica Medisch Centrum Echt aangepast, zodat dit voor scootmobiel en trikefiets toegankelijk is vanaf het tweezijdige fietspad langs de Nobelweg.
 • In het uitvoeringsplan 2020-2025 van de gemeente Echt-Susteren is een duidelijke plaats/aandacht voor fietsvoorzieningen dankzij onze inbreng.
 • Wij geven samen met Stichting Menswel fietsles aan statushoudsters.

Roerdalen

 • In het voorjaar 2020 waren we betrokken bij de plannen voor een snelfietsroute, langs het traject van de IJzeren Rijn, door de Meinweg, tussen Roermond en München-Gladbach. Dit EUREGIO project kwam tot stand op initiatief van de gemeente Roerdalen en Wegberg. Andere gemeenten uit de euregio hebben zich hierbij aangesloten.
 • Medio augustus hadden we voor onze leden een muzikale middag op Landgoed Aerwinkel georganiseerd, verzorgt door Pyure.  In een gezellige ambiance kon men hier even pauzeren tijdens de fietstocht. Er was veel belangstelling op deze zonnige zondagmiddag.

Maasgouw

 • Wij zijn als Fietsersbond uitgenodigd om mee te praten over het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoers Plan (GVVP). Onlangs is begonnen met een onderzoek naar knelpunten en wensen binnen de gemeente.
 • Ook hier organiseren wij samen met Stichting Menswel fietsles aan statushoudsters. Fietsen geeft vrijheid.

Enquête resultaten

Uit de door ons georganiseerde enquête onder de leden binnen onze afdeling die medio 2019 uitgevoerd werd is aan de geënquêteerden gevraagd welke onderwerpen u belangrijk vindt voor de Fietsersbond.
In volgorde van uitkomst in % de onderwerpen waar u voor gekozen heeft:

 1. Comfortabele fietsroutes 91%
 2. Verkeersregelingen (bijv. stop-/verkeerslichten en fietspaden) 76%
 3. Autoluwe fietsroutes 73%
 4. Fietsrouteplanner 48%
 5. Goede fietsparkeervoorzieningen 45%
 6. Aanpak fietsdiefstal 37%

Op de vraag: Heeft uw gemeente het goed en veilig aangepakt voor de fietser, antwoordde 50% van de geënquêteerden met: “Ja, maar hier en daar kan het beter.” 46% zei: “Nee, er zijn nog te veel verbeterpunten.”

Op de vraag Kunt u concrete knelpunten in de gemeente noemen die verbeterd kunnen worden, reageerde 72% met “Ja” en gaf daar ook een korte toelichting bij.

Iets meer dan een derde (37%) van de geënquêteerden vindt het belangrijk wat de Fietsersbond doet.
Daarbij werden de volgende aandachtspunten genoemd:

 1. Lobbyen en ‘netwerken’ bij de gemeente, politiek, scholen, verenigingen, winkeliers etc. 6,5%
 2. Knelpunten bespreken en over plannen standpunten bepalen 19,5%
 3. Fietsrouteplanner actueel houden, bijv. voor eigen wijk 12%
 4. Reacties formuleren op plannen van de gemeente 15%
 5. Tandem met ouderen die niet meer kunnen fietsen 8%
 6. Eenmalige klussen 17%
 7. Facebook Twitter 5,5%
 8. Coördinatietaken 6,5%
 9. Fietsreparatie 5,5%

Op de vraag of u interesse heeft om een, (mede) door de Fietsersbond georganiseerde bijeenkomst te willen bezoeken reageerde 18% met “ja” en 37% met “weet ik nog niet”.

De deelnemers aan deze enquête kwamen uitgedrukt in % vanuit de gemeente:
Weert (47,5%), Roermond (22,7%), Echt-Susteren (9,7%), Roerdalen (6,5%) Nederweert (5,4%), Maasgouw (4,3%) en Leudal (3,2%). Een klein percentage heeft geen gemeente ingevuld.

Versterking

Binnen het bestuur is sinds kort de functie van penningmeester vacant.
In de gemeente Leudal missen we een contactpersoon.
Wij zijn dan ook naarstig op zoek naar versterking en komen graag in contact met geïnteresseerden.

Vrijwilligers gezocht

Natuurlijk kunnen we meer zaken opstarten en aankaarten, maar……!! We komen mensen en handen tekort. Daarom doet het bestuur een oproep aan de leden om mee te helpen, de diverse activiteiten uit te voeren. Hierbij kunt u denken aan:

 • Advies formuleren in verkeerssituaties binnen onze regio.
 • Waarnemen bij verkeerssituaties in uw woonplaats.
 • Ondersteunen van publieksacties en voorlichting.
 • Het helpen maken van een nieuwsbrief en actueel houden van onze website.
 • allerhande werkzaamheden waar u kennis en ervaring in heeft en met ons wilt delen.

Kortom: er is ruimte voor – en behoefte aan personen die het werk van de Fietsersbond binnen onze afdeling willen versterken. Uw reactie zien wij dan ook met belangstelling tegemoet.

Onze kerntaak

Een kerntaak van ons blijft dat er veilige, comfortabele fietsvoorzieningen ontwikkeld – en onderhouden worden voor alle categorieën fietsgebruikers (van bakfiets, trike, ligfiets tot sportfiets).
Dat gaat verder dan her en der bestrating van een rood kleurtje voorzien en vraagt keuzes in het ruimtegebruik, vormgeving en uitvoering door de plannenmakers. FIETSERS FIRST!

Woont u in één van de onderstaande gemeenten en wilt u informatie over het vrijwilligerswerk neem dan gerust contact op met de huidige contactpersonen of via de voorzitter.

Categorieën