Echt-Susteren, GVVP van de gemeente

echt

Zoals afgesproken wil ik namens de Afdeling Echt-Susteren van de Fietsersbond in deze notitie commentaar en eventuele aanvullingen geven op het fietsbeleid en het te behandelen GVVP van de gemeente Echt-Susteren. Ik ga ervan uit dat deze notitie een vruchtbare aanvulling is bij de behandeling van het GVVP in de gemeenteraad. In een eerder stadium is deze reactie op het GVVP reeds op 25-3-2019 ingediend. In deze versie wil ik, naast de toen reeds aangehaalde punten, met de ervaring van het afgelopen jaar een aantal zaken naar voren brengen die niet direct in het GVVP 2016-2025 voor het voetlicht gekomen zijn.

Helemaal te lezen via onderstaande link.

echt

Categorieën

Peter van Troost

Echt-Susteren