Verkeersstromen Maasbrug

Maasbrug

Onlangs stuurde de provincie een bericht dat er onderzoeken gedaan worden om de Maasbrug veiliger te maken voor fietsers.

In allerlei rapporten staat:
De huidige Maasbrug voldoet aan de minimale afmetingen voor fietspaden langs provinciale wegen.

Overzicht van fietsroutes en consequenties voor fietsers rond de Louis Raemaekersbrug in Roermond na de reconstructie van de N280.

Wanneer u op de onderstaande link klikt proberen we wat duidelijkheid te creëren.
https://fbond-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/echtsusteren_fietsersbond_nl/EdK2pwmwQOlClneF-XoQyM0BoGdP0MDzv1-6BHNcfuEq-w?e=Yawcrv

Categorieën