Veiligheid fietsers Maasbrug

Een artikel geplaatst in de Limburger 7 april 2021.

Roermond: ‘Hopelijk komt er toch nog een fysieke afscheiding’
Gisteren om 17:20 door Remco Koumans

Onlangs werden langs de fietspaden op de Maasbrug oranje-witte paaltjes geplaatst.

Over het verbeteren van de veiligheid voor fietsers op de Louis Raemaekersbrug in Roermond, lopen op het provinciehuis nog steeds gesprekken. Een eerste maatregel is er al: oranje-witte paaltjes.
Elektronische borden waarop automobilisten hun snelheid konden zien op de Louis Raemaekersbrug hingen er al een tijdje, maar nu zijn er tussen de buitenste rijbanen op de brug en de fietspaden ook oranje paaltjes geplaatst. Het is een van de maatregelen die de provincie Limburg heeft genomen om de veiligheid voor fietsers en voetgangers op de brug te vergroten. Er volgen nog andere maatregelen, maar welke dat zijn wordt pas over enkele weken bekend.

Na de herinrichting van de Maasbrug kwam er veel kritiek op de manier waarop de fietspaden waren gescheiden van de rijbaan. In de oude situatie scheidde een barrière de fietsers nog van de auto’s. In de nieuwe situatie, waarbij de fietspaden smaller zijn geworden, is dat veranderd in een opstaande rand. Onveilig, vinden veel gebruikers, want bij een valpartij zou een fietser meteen op de rijbaan van de auto’s belanden. Dat auto’s zich niet aan de snelheid van 50km/u houden, vergroot het onveiligheidsgevoel nog eens.

Naar aanleiding van de kritiek besloot de provincie als wegbeheerder om samen met onder meer Rijkswaterstaat te kijken wat er nog veranderd kan worden. In eerste instantie zou in februari al duidelijk worden hoe de brug voor de korte termijn (0-10 jaar) en voor de lange termijn kan worden aangepast. Besluitvorming daarover is echter vertraagd. „Binnen een paar weken moet daar alsnog duidelijkheid over komen”, zo laat een woordvoerder van de provincie weten.

‘Hopelijk komt er toch nog een fysieke afscheiding’

Wat Reinier den Uijl betreft, voorzitter van de Roermondse afdeling van de Fietsersbond, zijn de paaltjes niet de eindoplossing. „Ze verhogen weliswaar de attentiewaarde bij automobilisten, maar voor een veilig gevoel zijn fietsers alleen maar gebaat bij een goede fysieke afscheiding. Hopelijk gaat het daar dus ook nog van komen.”

Categorieën