Werkzaamheden Bisschop Lindanussingel Roermond

Laatste nieuws

geuljanslaan

Op deze pagina willen wij u informeren over de huidige werkzaamheden die momenteel uitgevoerd worden.
We hebben bij de gemeente gevraagd om ook het “voetpad “ bij Roerzicht in de werkzaamheden mee te nemen.
De gemeente heeft daar positief op gereageerd.
Binnen het project wordt het fietspad en het voetpad samen getrokken en komen samen uit op de parallelweg.
Hier vervallen dan huidige hekjes.

+

verharding roerzicht

Het fietspad gaat wat eerder uitbuigen en er komt dan separaat een aanliggend voetpad.
Uiteindelijk zal de fietser wel altijd voorrang moeten verlenen aan het verkeer.

We hoorden dat op Roerzicht ook vaker harder dan 30 km/u gereden wordt. Dat betekent dat we aan de gemeente gaan vragen om snelheidsmetingen te doen.

ROTONDE de STER

Ook wordt later nog de bocht bij rotonde de Ster -Jumbo wat fietsvriendelijker gemaakt.

OVERSTEKEN Dr. BÄRSTRAAT

Er komt een extra fietsoversteek vanaf de Geuljanslaan richting Bisschop Drehmanstraat.
Bij de inritten zou de gemeente de sluitstenen aan laten sluiten zodat er een vlakke oversteek mogelijk is.

Categorieën