Nieuwsbrief Roermond eo najaar 2022

X

Roermond;

Wij hebben in Roermond de werkgroep kunnen versterken met enkele nieuwe leden.
Als werkgroep komen we geregeld bij elkaar en bespreken we de lopende onderwerpen, fietsen een stukje door de omgeving om de situaties te bekijken en hebben we contact via e-mail.

Enkele supermarkten in Roermond zijn door ons benaderd om de stalling faciliteiten voor fietsers te verbeteren.
Voor de Oranjelaan hebben we een zienswijze ingestuurd en houden contact met de gemeente over verbeter punten.
Bij de realisatie van de fietsstraat “de Leucker” in Swalmen hebben we samen met bureau Kragten en de gemeente nog de nodige wijzigingen in het ontwerp besproken.

Veel komende werkzaamheden (reconstructies) staan in het verkeersveiligheidsplan genoemd en waar we kunnen nemen we deel aan de informatiebijeenkomsten.
Voor deze en of komende werkzaamheden vanuit de gemeente kijk op;

Minderbroederssingel Fase3 is in voorbereiding.

Melickerveld;

De toegang tot fietsbrug vanaf de Ratommerweg richting Melick wordt waarschijnlijk gespiegeld omdat op de huidige locatie 15 woningen gebouwd kunnen worden.

We hebben voorgesteld om dit hele bouwproject als woonerf in te richten waardoor er meer groen overblijft. Trottoirs zijn dan overbodig omdat alle verkeer gebruik maakt van de rijbaan.

Fietsroute de Peel-Roermond;
Dit is een project in samenwerking met de provincie.
Hier hebben we al eerder over bericht via de website;
https://midden-limburg.fietsersbond.nl/2022/12/05/fietsroute-de-peel-via-buggenum-naar-roermond/

Aanwezig waren we via TEAMS bij besprekingen en de presentatie over het te ontwikkelen fietspad van de Peel via Leudal naar de Meinweg.
Het plan is om via een brug bij Buggenum de Maas over te steken en dan aan te sluiten op het fietspad in Roermond bij de Slachthuisstraat

Dit is een meer jaren project dat verder nog veel onderzoek (bureau Kragten in Roermond) vergt en waar de gemeente in de begroting denkt nog minstens 100.000,00 EURO nodig te hebben voor dat met realisatie begonnen kan worden.

De gemeente Leudal en Roermond hebben tot nu toe nog geen financiële dekking gevonden.

Op 18 juni fietsten we met een 15-tal mensen naar Wegberg langs een stukje IJzerenRijntracé en aansluitend langs de Swalm weer richting Meinweg.

Oplevering Kapellerlaan;

Helaas is ons voorstel om de fietspaden te laten afbuigen naar “binnen” niet gehonoreerd.
Zie een bericht op onze pagina.
https://midden-limburg.fietsersbond.nl/2022/12/15/afbuigingen-in-het-fietspad/

Inbuigen betekent dat volgens het Vandemecum Fietsvoorzieningen dat recentelijke juli 2022 in België is uitgebracht. Dit is namelijk veiliger omdat automobilisten de fietsers dan beter zien aankomen.

Bij inbuigen wordt een vrijliggend fietspad vanaf een beperkte afstand voor een kruispunt tot even voorbij het kruispunt aanliggend bij de rijbaan. Uitbuigen betekent dat een fietspad ter hoogte van een kruispunt op een grotere afstand van de naastliggende rijbaan wordt gelegd. In beide gevallen gaat het overwegend om fietspaden die met behoud van voorrang een zijstraat kruisen, maar waarbij het fietsverkeer zich voor en/of voorbij het kruispunt buiten het gezichtsveld van de andere weggebruikers bevindt.

In 2019 hadden we dat voorgesteld zoals op het rechter plaatje.

Ons Handvat2022;

De gemeente Roermond heeft het HANDVAT2022 ontvangen.

In dit Handvat doen wij een aantal concrete voorstellen en aansporingen om het fietsgebruik te stimuleren en veiliger te maken.

link

Overleg met de gemeente;

4 x per jaar is er geregeld overleg met wethouder verkeer en ambtenaren.

4 x per jaar vind er ook een mobiliteitsraad plaats waar afgesproken is dat er komend jaar onderwerpen aangedragen worden waar we als mobiliteitsraad een adviserende rol krijgen.

In deze nieuwsbrief kunnen we niet al onze activiteiten benoemen, maar kijk voor meer informatie en onze activiteiten op de website.

Link;

Wanneer u vragen heeft mail ons.

Hier onder 2 TopoGps kaartjes van de fietsroute (in ontwikkeling) de Peel-Roermond

IMG_9025
IMG_9028

Categorieën