Blokmarkering buiten het fietspad aanbrengen!

IMG_2132

Een lobby van een ervaringsdeskundige?
Neen, ik denk bittere noodzaak omdat fietspaden niet altijd de aandacht krijgen die ze verdienen.
Met de transitie naar meer fietsen en minder auto moet ook daar naar gekeken worden.

IMG_2130

De gemeente Leudal heeft inmiddels toegezegd bij nieuwe projecten er rekening mee te houden.

Categorieën