Aanpassingen voorrangregeling sluisjes op de Bosstraat te Swalmen

BOSSTRAAT

Medio januari worden de sluisjes verplaatst.

BOSSTRAAT

De Bosstraat in Swalmen heeft onze aandacht.

In april 2021 tekenden we bezwaar aan tegen het plaatsen van de huidige sluisjes met een voorrangsregeling.
Helaas kregen we toen geen gelijk.

Omdat deze situatie toch niet veilig bleek gezien de vele bijna aanrijdingen gaat de gemeente dit nu weer aanpassen.

Categorieën