Een fietspad op de afgegraven kanaaldam langs het Lateraal-kanaal? NEE! Is ons antwoord.

NIET ALS HET AAN ONS LIGT!

kan

WE HEBBEN ALS FIETSERSBOND MIDDEN-LIMBURG DE GEMEENTE ROERMOND EN PROVINCIE AL IN 2020 OM INLICHTINGEN GEVRAAGD ECHTER KRIJGEN GEEN VERDERE INFORMATIE.

DAAROM ZIJN WE ZEER KRITISCH OMDAT DE TOEVOEGING VAN EEN FIETSPAD OP EEN KALE AFGEGRAVEN ZANDHOOP GEEN TOEGEVOEGDE WAARDE HEEFT.
EERDER ZAL HET BIJ WIND EEN VERVELENDE FIETSTOCHT RICHTING LINNE WORDEN EN GAAN VEEL FIETSERS DE KANAALWEG MIJDEN.

IS DAT DE BEDOELING????

VOOR 6 MILJOEN EURO KUNNEN DE FIETSPADEN ONDERHOUDEN WORDEN.

Verlaging dijk Lateraalkanaal: nieuwe kansen voor “Roermondse” recreatieondernemers.

( DEZE TITLEL ZEGT EIGENLIJK AL GENOEG )

Er lijkt eindelijk schot te komen in een langgekoesterde wens van Roermond: verlaging van de dijk langs het Lateraalkanaal zodat de recreatieondernemers aan de Maasplassen weer vooruit kunnen.
De Maasplassen. Ze vormen één van de parels van Roermond, maar qua beleving gebeurt er nog niet zoveel op en aan het water. Ondernemers willen wel, maar stuiten op het winterbed van de Maas waarin weinig tot niets mogelijk is. Dat moet vrij blijven om Mooder Maas bij hoogwater de ruimte te geven. Voor elk ‘obstakel’ moeten elders compensatiemaatregelen worden getroffen. En dat is voor een individuele ondernemer bijna niet te betalen.

Lees ook: Verlaging dijk Lateraalkanaal: daling Maas tot 20 centimeter

Vandaar dat in 2018 een oud idee uit de mottenballen is gehaald verlaging van de dijk langs het Lateraalkanaal. Dat loopt van de sluis in Heel langs de Oolderplas, de Plas Hatenboer en de Noorderplas tot in Buggenum. Als de Maas bij hoogwater in het kanaal kan stromen, levert dat een verlaging tot maximaal twintig centimeter op. Compensatie dus voor ontwikkelingen in en rond de plassen, zoals de plannen van ondernemer Perry Houkes die druk doende is de Noorderplas tot een ‘funplas’ te ontwikkelen.

Opmerking: De Fietsersbond is niet betrokken bij deze plannen!

Fietspad…

Een recente studie in opdracht van Rijkswaterstaat, gemeente Roermond en provincie heeft de alternatieven voor de dijkverlaging en de gevolgen in beeld gebracht. Wethouder Angely Waajen van Roermond rept over een maximaal effect voor verhoudingsgewijs geringe kosten. Immers voor een investering van een kleine vier miljoen, neemt de beveiliging tegen hoogwater toe, kunnen ondernemers met plannen voor de Maasplassen vooruit en komt er als kers op de taart in Roermond een recreatief fietspad over vijf kilometer bovenop de dijk.

Er bevinden zich alleen nog een paar beren op de weg. Allereerst zullen de financiën bij elkaar gesprokkeld moeten worden. En dan is er de gemeente Leudal, die met argusogen de ontwikkelingen volgt. In Buggenum werkt de daling van de Maas weliswaar nog enigszins door (ongeveer één centimeter), maar de dijkverlaging kan minder positieve gevolgen hebben voor de retentiebekkens in Horn. Als die ingezet moeten worden voor ‘tijdelijke opvang’ van Maaswater, kan het water daar een paar centimeter hoger komen te staan.

Oplossing

Nu is de kans dat die bekkens vollopen in de toekomst een stuk kleiner, omdat het waterschap momenteel op tal van plaatsen bezig is met de verhoging van waterkeringen. Is dat volgens waterdeskundige Rob Vrolijks, momenteel werkzaam voor de gemeente Roermond, nu een kans van eens in de dertig jaar; straks is dat een keer in de tweehonderd jaar.

Niettemin, daar zal een oplossing voor gevonden moeten worden, zo luidt de eis van Rijkswaterstaat. Volgens Vrolijks wordt eerst gekeken „of we de inlaat van de bekkens op zodanige hoogte kunnen afstellen dat er de juiste hoeveelheid water instroomt. Lukt dat niet dan zullen elders weer compensatiemaatregelen getroffen moeten worden.” Wethouder Waajen zegt daarover in goed overleg te zijn met collega Robert Martens in Leudal.

Vrolijks schat in dat het nog wel een jaartje of drie gaat duren voordat de schop daadwerkelijk de grond in kan. „Maar de neuzen staan nu dezelfde kant op. Dat is al een hele stap.”

Tot zover het artikel in de Limburger.

Opmerking van de Fietsersbond:

Wij denken dat een fietspad naast de bestaande weg een goed alternatief is om de fietsers en auto’s van elkaar te scheiden. De weg zou zo wie zo beter ingericht moeten worden als 60 km weg. Nu rijden ontzettend veel auto’s die richting Oolderhuske rijden te hard, evenals de vele motoren op zaterdagen en zondagen.

Meediscussiëren, stuur een mail naar [email protected]

kanaalwegoost berm

De huidige Kanaalweg Oost is 5 meter breed en aan weerskanten liggen er brede bermen. Wanneer de dijk afgegraven word verdwijnen de vele bomen en vogels. Ook zou je dan een lagere kale dijk overhouden die geen wind tegen houd. Zou je dat in deze tijd willen?

Alternatieve inrichting

kanaalwegoost met fietspad in de berm

De Kanaalweg Oost met een fietspad in de berm, en de dijk waar nodig een beetje versmallen, kan goed heringericht worden als 60 km weg. De breedte kan 4,5 meter worden met aan de Maas of Zuidplaszijde misschien af en toe in inhaal plaats of passeerstrook. In het westen van het land zijn deze passeerstroken veelvuldig te zien langs dijkwegen. Met weinig moeite kan er dan een fietspad van 3,5 meter breedte aangelegd worden.

Volgens onze zienswijze ligt het Lateraalkanaal in het Maaspand Roermond-Belfeld en stroomt er geen water door het kanaal.

Dat KAN ook helemaal niet want het Lateraal Kanaal wordt gevuld met MAASwater van het pand Belfeld Roermond.
Wanneer er hoogwater komt vult het pand automatisch met meer water omdat bij de Spoorbrug het water teruggeduwd word het kanaal in richting Linne.
Dat is op de site van het waterschap ook goed te zien.

Wanneer je de hoogten bekijkt in de omgeving van het Lateraalkanaal valt je meteen op dat de overlaat bij de GROENERIVIER nog 50 cm lager kan liggen.
Dat betekent bij een verhoogde Maasstand dat er meer water door de GROENE RIVIER afgevoerd kan worden.

De bottleneck van de stremming bij de spoorbrug in Buggenum blijft bestaan.

Wanneer dit project doorgang zou vinden komt de bereikbaarheid van Roermond nog verder onder druk te staan omdat zowel de Maasbrug als de Sint Wirosingel de drukte niet kunnen verwerken.

Voor inlichtingen;
mail; [email protected]

Tot op vandaag, 02-02-2024 , hebben we geen enkele terugkoppeling ontvangen van de gemeente ROERMOND.

https://www.roermond.nl/project-verlaging-dam-lateraalkanaal

Deze info is recent geplaatst op de website gemeente Roermond.

IMG_2355
Schermafbeelding 2024-02-25 181112
IMG_2354
IMG_2353

Categorieën