Wat doen wij?

In de gemeenten spreken we met beleidsambtenaren of de wethouders knelpunten die we als gebruiker op de weg en fietspad tegenkomen.
maar we doen ook voorstellen om het fietsgebruik te stimuleren.
Sommige oude weginrichtingen voldoen niet meer en dan gaan we aan de slag met eigen voorstellen.

Vaak worden we betrokken als steakholder bij nieuwe projecten.
Maar ook fungeren we als waakhond en melden verkeerd geplaatste borden of niet goed werkende stoplichten (de zogenaamde verkeersregelinstallaties (VRI’s)).
Ook maken we melding dat er juist een bord bij moet komen, zoals het bewuste onderbord met 2-richtingen pijlen, wat de automobilist waarschuwt dat er van 2 richtingen fietsers kunnen komen.
Maar ook lopen we bij informatieavonden binnen en maken we gebruik van het recht wat elke burger heeft om bij voorstellen van de gemeente zienswijzen in te dienen.
Weet u dat u meldingen kan doorgeven via de telefoon met bijvoorbeeld de

BuitenBeter App?

Meestal reageert de gemeente adequaat op zulke meldingen.