Veilig op de fiets in het verkeer

Op de fiets naar school, werk of winkelen.

We fietsen steeds meer en vooral op hippe fietsen. Een hele verandering voor de gemeente vanwege het fietsparkeren.

Fietsen met kisten voorop, met brede sturen of moederfietsen die  langer zijn dan anders. De parkeervoorzieningen moeten daarop aangepast worden maar dat kan niet overal op tijd en met de snelheid die wij als fietser zouden willen.

Wat wel kan is het goed hanteren van de verkeersregels.

De fietsersbond kan wel proberen om de straatinrichting op orde te krijgen en dat bespreken we ook op het stadhuis. Maar de fietser zal zelf ook zo veilig mogelijk ergens naar toe willen gaan.

Kijk eens op de volgende link.
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkeersveiligheid/veilig-fietsen

De Rijksoverheid neemt maatregelen om fietsers – jong en oud – beter te beschermen. Bijvoorbeeld door:

  • wegen en fietspaden veiliger te maken voor fietsers. Dit gebeurt samen met provincies en gemeenten;
  • campagnes voor fietsverlichting op te zetten, met extra aandacht voor jongeren. Dit gebeurt samen met de Fietsersbond;
  • gemeenten te stimuleren samen te werken of kennis te delen op het gebied van fietsveiligheid.

Verbod op vasthouden mobieltje op de fiets

Ook in het verkeer blijven mensen online. Dit kan leiden tot gevaarlijke situaties. Daarom is het vanaf 1 juli 2019 verboden om mobiele elektronische apparaten voor communicatie- en/of informatieverwerking vast te houden tijdens het fietsen. Dus mobiele telefoons, maar ook tablets, navigatiesystemen en muziekspelers. Handsfree navigeren en muziek luisteren mag wel, bijvoorbeeld via een koptelefoon. Het omgevingsgeluid moet wel hoorbaar blijven. Bijvoorbeeld door maar één oordopje te gebruiken of het volume laag te zetten. De knopjes aan een koptelefoon of aan het snoer van oordopjes mogen gebruikt worden om een telefoon of muziekspeler te bedienen.

De verkeersveiligheidscampagnes Rij MONO van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) staat voor ongestoord onderweg zijn en de aandacht houden op één ding: het verkeer.

Lokale aanpak voor veilig fietsen
Fietsongevallen gebeuren vooral op lokale wegen. Daarom hebben IenW en VNG afgesproken dat alle gemeenten een lokale aanpak voor veilig fietsen opstellen. IenW biedt gemeenten handreikingen om tot zo’n aanpak te komen. Zoals een modelaanpak en maatregelen als ‘verwijderen fietspaaltjes’ en ‘aanpak gladheidsbestrijding’. Tot nu toe heeft meer dan 60% van alle gemeenten aangegeven een plan gereed te hebben of binnenkort af te ronden.

Veilig fietsen voor ouderen
Ouderen zijn een kwetsbare groep in het verkeer. Zij zijn vaker betrokken bij ernstige ongelukken met de fiets. Als zij betrokken zijn bij een ongeluk, dan heeft dit vaak grotere gevolgen dan bijvoorbeeld bij jongeren. Met het Actieplan Verkeersveiligheid wil de Rijksoverheid het aantal verkeersslachtoffers omlaag brengen. Speciaal voor ouderen is het programma ‘Doortrappen‘ ontwikkeld. Door samen te werken met bijvoorbeeld fysiotherapeuten, fietsenmakers, klaverjasclubjes en de ouderenbond kunnen ouderen tips krijgen om veilig te fietsen op plekken waar zij regelmatig komen.

Verkeersregels voor fietsers
Fietsers moet zich aan de verkeersborden en verkeersregels houden. Zo moeten zij op het fietspad rijden. Als er geen fietspad is, moeten zij rechts op de rijbaan rijden. Voor een elektrische fiets (of e-bike) gelden dezelfde verkeersregels als voor een gewone fiets. Voor speed-pedelecs gelden dezelfde regels als voor bromfietsen.