Meldingen betreffende de Kapellerlaan en Mijnheerkensweg.

We krijgen veel reacties en meldingen van gevaarlijke situaties.

IMG_20220509_192917

Op de Spoorlaan Zuid ligt een gevaarlijke uitbouw in de bedoelde fietsoversteek.

Ook het oversteekpunt voor FIETSERS laat te wensen over.
Geen VERBETERING ten opzichte van hoe het was voor de reconstructie.
Ondanks dat we hier wel aandacht voor gevraagd hadden.

In de download een pdf van een melding van de Mijnheerkensweg.

De indiener vraagt zich af waarom hier een fietsoversteekpunt gemaakt is terwijl er ruimte is om tot aan de Parallelweg van de Venloseweg dit 2-richtingen fietspad te laten doorlopen wat uiteindelijk veel veiliger is.

pdf ⋅ 323 KB

Mijnheerkensweg Voorbeeld van een melding

Download

Categorieën