Rollende zaken

Momenteel word de website grondig aangepast.

En we gaan proberen een overzicht van onze activiteiten sinds 2018 weer te geven.

Daarvoor spitten we onze correspondentie door, bekijken we onze agenda’s en lezen we de verslagen.

We gaan actief verder in 2023 om onze ideeën en onze wensen vorm te geven in gesprekken met bestuurders en ambtenaren.

In Roermond is een werkgroep van een 7-tal mensen, fiets liefhebbers, actief.

Eind 2021 werd de 1e keer ons Handvat2022 uitgebracht voor de gemeenteraadsverkiezingen mei 2022.