Pagina is recent bijgewerkt.

Projecten in Roermond tot 2026.

In het verkeersveiligheidsplan en de begroting 2023 van de gemeente Roermond staan onder andere de volgende projecten genoemd.

1. Minderbroederssingel Fase3 gestart in 2022
Is voor ons een lopend project in de gemeente ROERMOND met voldoende uitdagingen.
Vooral wachttijden bij de VRI’s op het Zwartbroekplein zijn voor zowel voetgangers als fietsers hinderlijk.
Opstelpunt bij de oversteekpunt richting Kapellerlaan voldoet niet aan een veilig en snel oversteken.

IMG_2299

2. N280 parallelweg verlichting Horn ROERMOND
Provinciaal project met subsidie maar eind 2019 afgeblazen omdat de gemeente ROERMOND er geen geld voor had.

3. Fietspad Asten de Peel richting Buggenum en ROERMOND
Dit is een lopend project waar we al eerder over publiceerden.
link;https://midden-limburg.fietsersbond.nl/2022/12/05/fietsroute-de-peel-via-buggenum-naar-roermond/

4. Fietspad Noorderplas
Betreft een wijziging fietspaden bij de Maaswaarderweg.
Werkzaamheden worden midden december 2023 afgerond waarna opening op 22 december gepland staat.

Al tijdens reconstructie werkzaamheden aan de N280 en de herinrichting van de Maasbrug hebben we samen met de projectleider er destijds al naar gekeken. De voorstellen daarvoor zijn gedeeld met de gemeente en het werk zou met subsidie uitgevoerd kunnen worden.

5. Dam Lateraalkanaal
Gemeente krijgt medewerking van de provincie om Dam (is een gewone kanaaldijk die overgebleven is tijdens de aanleg van het kanaal) af te graven, kosten 6 miljoen EURO! Zou goed zijn voor 2 cm minder hoog water………….
En ontwikkelingen die meer toerisme mogelijk moeten maken. ( Net alsof het nog niet te druk is in Roermond….)
(Er lijkt eindelijk schot te komen in een langgekoesterde wens van Roermond: verlaging van de dijk langs het Lateraalkanaal zodat de recreatieondernemers aan de Maasplassen weer vooruit kunnen.
Gertie Driessen Donderdag 26 maart 2020 om 19:34)

Kanaalweg versmallen, en anders inrichten met apart fietspad tegen kanaaldijk aan is een betere invulling lijkt ons.

6. IJzerenRijn (fietspad binnen ROERMOND)
Nog niet onderzocht;
Uitbreidingsmogelijkheid om bij Sijben achterlangs richting Broekhin Noord te gaan en onderdoorgang Robert Regoutstraat naar Slachthuisstraat om zo een doorfietsroute te creëren.

7. Melickerveld
Woningbouw project waar ik in en bijeenkomst gevraagd heb om dit gebied helemaal als woonerf in te richten.

8. Bewegwijzering voor fietsers
is een lopend project

9. “Fiets” paaltjes;
Afsluitpaaltjes is doorlopend project tot er meer paaltjes weggehaald zijn.
23 november 2022 is een top5 ingediend en de gemeente gaat, een terugkoppeling per mail, belijningen aanpassen en enkele paaltjes weghalen.

10. Mijnheerkensweg
Er is eind 20232 een verbreding van het fietspad Mijnheerkensweg uitgevoerd naar 3,50 meter breed.

11. Drusus,

In 2023 en 2024 worden er nog een 15-tal woningen gebouwd.
Het werkverkeer gaat het fietspad kruisen!!!

Fietspad langs de Oolderplas krijgt ook binnenkort een andere naam namelijk BROEKVEEWEIDEWEG.
Op onze fietsersbond routeplanner is dat al gewijzigd.

12. Oversteekpunt Kraanpoort Blijft een bottleneck vanwege de beperkte ruimte. Waarbij fietsers niet gemakkelijk kunnen oversteken. Eigen waarneming en er worden veel ongelukken gemeld op ons meldpunt.

13. Schepersweg In 2022 zou begonnen worden met het het aanbrengen van voorzieningen langzaam verkeer.

14. Kerkeveldlaan In 2023 zou begonnen worden met herinrichten

15. Venloseweg In 2024 zou begonnen worden met herinrichten, maar is naar voren gehaald en wordt nu voorjaar 2023.

16. Donderbergweg In 2024 zou begonnen worden met herinrichten, maar is naar voren gehaald en wordt nu uitgevoerd vanaf december 2022.

17. Standerdmolen Waarom worden de fietsers in een 30 km zone in Roermond uit een voorrang gehaald?? Eigen waarneming

18. Rotonde de Ster niet in Fase 3 meegenomen? Volgens plantekening komen er wel trottoirs langs de rotonde terwijl er groen gepland wordt bij Molenweg om oversteken
onmogelijk te maken. Eigen waarneming

19. Kerkeveldlaan 2023 herinrichten

20. Bergstraat- Hoofdstraat 2024 herinrichten

21. Elmpterweg- Wirosingel 2022 kwetsbare verkeersdeelnemers beschermen

22. Elmpterweg 2024 herinrichten

23. Mussenberg-Molenweg 2024 herinrichten

24. Mussenberg-Rijksweg 2023 zwakke verkeersdeelnemers beschermen

25. Roerderweg 2024 herinrichten

26. Roermondsestraat 2024 herinrichten

27. 30 km portalen

28. Rotondes

29. Voetgangersoversteekplaatsen standaardiseren

Huidig onderzoek verkeersveiligheid in Herten

Bij basisschool de Stapsteen hebben ouders ons gevraagd eens te kijken naar de verkeersstromen.
Kinderen moeten hier met ouders over het 2-richtingen fietspad naar school lopen.
Vanaf de Vestesingel lopen 2 merkwaardige fietspaden richting de aansluiting van de Offerkamp op de Oolderweg.
Volgens onze metingen is het midden-eiland op de Oolderweg te smal om daar met meerder kinderen te wachten en dan over te steken.

De weginrichting van de Oolderweg dateert uit 2009 en al in 2016 zijn er klachten geïnventariseerd en heeft de commissie ruimte een onderzoek besproken.

Over dit project maken we een apart dossier.
opgetekend 12 februari 2023

Hier vind u het verkeersveiligheidsplan van de gemeente Roermond.

verkeersveiligheidsplan

IMG_5197
IMG_5198

Categorieën