Fietspaaltjes

EIGENLIJK ZIJN HET AFSLUITPALTJES DIE IN VEEL GAVALLEN OVERBODIG EN GEVAARLIJK ZIJN!

Wie gaat er over het plaatsen van het fietspaaltje?

Onderstaande foto’s zijn genomen in en in de directe omgeving van Roermond.

Nog steeds plaatsen veel wegbeheerders paaltjes op fietspaden zonder eerst een goede afweging te maken. Bovendien voldoen ook nieuw geplaatste paaltjes vaak niet aan de CROW-richtlijnen.

Jaarlijks vallen er onder fietsers immers enkele doden en “duizenden” gewonden als gevolg van een botsing met een paaltje stond in de landelijke kranten.

Dat blijkt uit een onderzoek dat in opdracht van Fietsberaad en het ministerie van Infrastructuur en Milieu is uitgevoerd.

Gemeenten kunnen er dus vanuit gaan dat paaltjes in fietspaden niet altijd opgemerkt worden en een belangrijk veiligheidsrisico vormen.

In nieuwe situaties is het meestal een verkeerskundige van de wegbeheerder of degene die het verkeerskundig ontwerp maakt, die bepaalt of een paaltje op het fietspad wordt geplaatst. In bestaande situaties komt het regelmatig voor dat de wegbeheerder (buitendienst) op basis van klachten of naar eigen inzicht, zonder verder overleg, een paaltje plaatst.

Een afweging waarin de wenselijkheid van het paaltje wordt getoetst, blijft dan achterwege. Het blijkt ook voor te komen dat paaltjes worden geplaatst zonder dat de verkeerskundige noodzaak is aangetoond.

Geen inleidende ribbelmarkering.

Des te opvallender is het dat vrijwel nergens inleidende ribbelmarkering (een onderdeel van de richtlijn) wordt toegepast.

Vanwege de nadelen die paaltjes met zich meebrengen, beveelt CROW al jaren aan om paaltjes alleen toe te passen als dit strikt noodzakelijk is. En als het niet zonder paaltje kan, dan moet de wegbeheerder alles uit de kast halen om de veiligheid te garanderen.

Daarom een oproep;

Komt u een fietspaaltje tegen wat hinder oplevert, laat het ons weten.
Mail naar: [email protected]

Maak er een foto van en geef ook door waar het fietspaaltje staat.

Wij gaan er dan mee aan de slag!

En natuurlijk kunt u met de BuitenBeterApp een berichtje sturen naar de gemeente waar het paaltje staat.