.

Gemeenteraadsverkiezingen 2022

HANDVAT voor een goed FIETSBELEID

Geel Spatbord bike-3448927_1920

Het lijkt nog ver weg, maar de raadsfracties zullen eerdaags beginnen aan het schrijven van hun verkiezingsprogramma’s.
Zeker nu in Midden-Limburg nog hard gewerkt wordt aan de infrastructuur is het ook voor ons als Fietsersbond belangrijk om in gesprek te blijven.

Vooruit lopend op ons “eigen” verkiezingsprogramma beginnen we alvast met deze post.
Langzaamaan zullen we dan meer van onze ideeën erbij zetten en ook vragen we aan onze gesprekspartners of we stukjes gesprek mogen publiceren.

Dan wordt u als fietser, voetganger of automobilist ook bijgepraat.

Met trots presenteren we ons HANDVAT2022, een bijdrage van leden en bewoners, waarbij wij verschillende invalshoeken bekeken om tot maatregelen te komen die het fietsen ook ontspanner maakt.
Lees verder en onderaan staat de link voor ons HANDVAT2022.

Zelf ideeën om met ons te delen?

Stuur ons dan een berichtje;
[email protected]

De Fietsersbond is een diverse gemeenschap van fietsers die ervaringen uitwisselen, elkaar ontmoeten, elkaar helpen en voor elkaar opkomen. De Fietsersbond is er voor iedereen die zich voortbeweegt op een lid van de FietsFamilie: naar het werk, naar school of gewoon voor het plezier.

De leden van de Fietsersbond, hoe divers zij ook zijn in hun standpunten, voelen zich verbonden door een aantal uitgangspunten, vastgelegd in een manifest. De leden dragen deze uitgangspunten onderling uit, maar ook bij overheden, marktpartijen en andere fietsers. Het belangrijkste onderliggende uitgangspunt is dat de Fietsersbond staat voor inclusieve en duurzame mobiliteit voor iedereen. Jong en oud moet zelfstandig, veilig en comfortabel op pad kunnen gaan. Dit houdt ook in dat de Fietsersbond altijd de belangen van de meest kwetsbare fietsers (kinderen, ouderen, mensen met een beperking) vooropstelt. De Fietsersbond is immers de enige organisatie die deze belangen vertegenwoordigt. Het betekent ook dat de Fietsersbond altijd naar oplossingen zoekt als zich problemen voordoen.

ONZE LANDELIJKE FIETSVISIE 2040

fietsvisie-2040/pdf-versie

1. STOP-principe is leidend

Stappen, trappen, ov, personenwagen: dat is de volgorde waarin het mobiliteitsbeleid vorm krijgt in 2040, ook op rijksniveau. Dit STOP-principe, zoals de Vlamingen het noemen, staat voorop. Bij het ontwerpen van oplossingen op straat, maar ook als het gaat om de verhouding in investeringen die ermee gemoeid zijn.

We kiezen voor actieve (fietsen, lopen) en duurzame (fietsen, lopen, ov) mobiliteit boven de automobiliteit.

2. De fiets wordt een familie

We zien in 2040 niet alleen de vertrouwde (elektrische) fiets op straat, maar een hele FietsFamilie van bakfietsen, transportfietsen, driewielers, speedpedelecs, velomobielen, ligfietsen, aangepaste fietsen voor ouderen en mensen met een handicap, riksja’s, fietstaxi’s, overkapte fietsen et cetera. Al deze voertuigen, waarvoor je je spieren nodig hebt om te bewegen, zijn lid van de FietsFamilie en welkom bij de Fietsersbond. De bonte stoet beheerst in 2040 het straatbeeld en heeft door zijn diversiteit en aanpassingsvermogen de dominante positie van de individuele personenauto weten over te nemen.

3. Fietsgeluk voor alle fietsers

De Fietsersbond zet zich in om fietsgeluk voor alle fietsers mogelijk te maken, overal en voor iedereen. Fietsgeluk betekent dat mensen zich prettig voelen op hun fiets omdat ze snel, veilig, stressvrij en comfortabel kunnen fietsen. Elk kind heeft recht op een fiets en recht om te leren fietsen in een veilige omgeving. Het fietsnetwerk is zo aantrekkelijk dat iedereen er dag en nacht gebruik van durft te maken.

4. Lage snelheden en verschillende veilige fietsroutenetwerken maken ruimte voor diversiteit

Voor de hele FietsFamilie is er in 2040 een veilige en comfortabele plek op de weg. Dat kan omdat de maximumsnelheid voor voertuigen binnen de bebouwde kom naar 30 kilometer per uur is gegaan en naar 60 kilometer per uur daarbuiten op de niet-snelwegen. De inrichting op straat is aangepast en alle voertuigen met een (hulp)motor hebben een intelligente snelheids- assistent, waardoor te hard rijden niet meer mogelijk is.
Er zijn drie routenetwerken voor de fiets ontwikkeld en gerealiseerd, waarmee conflicten binnen de FietsFamilie tot het verleden behoren: een rustig netwerk voor kwetsbare fietsers, het hoofdnet voor de fiets en een nieuw routenetwerk dat vooral geschikt is voor zware en snelle fietsen. Het diverse fietsnetwerk, duurzaamheid, veiligheid en gezondheid zijn in de mobiliteitswereld leidend geworden voor beleid en investeringen. Hierdoor is het aantal fietsongelukken op de weg gedecimeerd.

Voor alle gemeenten in Midden-Limburg is de vraag;

  • Haal alle overbodige fietspaaltjes weg.
  • Plaats de fietsers op 1
  • Dat betekent meer investeren in goede “vlakke” fietspaden
  • Zorg voor een goed maaibeleid opdat de fietspaden niet dicht groeien.
  • En wanneer nodig bij de VRI’s een fietsvriendelijke bediening of lussen die ook werken!
  • Goede veilige bermen is een must.
  • School omgevingen AUTO VRIJ!

De Fietsersbond Midden-Limburg is actief in de onderstaande gemeenten.

Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers.

Ook schoolgaande jongeren zijn welkom!

Informatie over onze aandachtspunten vind u in ons HANDVAT2022.

Binnen kort hier beschikbaar.

Handvat2022

Benieuwd waar wij mee bezig zijn?

Stuur een mailtje naar

[email protected]

Onze vrijwilligers vertellen graag waar ze mee bezig zijn.

Categorieën