Pagina is recent bijgewerkt.

Ons werk in 2023

Waarom is er op begrotingen eigenlijk niets voor de fietspaden begroot???

Eind 2022 hebben we wat inventarisaties gedaan en hebben gezien dat we de afgelopen jaren 6000 e-mails ontvangen verstuurd of beantwoord hebben.

Ook is er een begin gemaakt om bij scholen te inventariseren hoe de verkeersstromen zijn.

Begonnen is bij de PUTKAMP OFFFERKAMP bij basisschool de Stapsteen waar bewoners ons attendeerde dat de oversteek op de Oolderweg gevaarlijk kan zijn.

We vonden op internet een rapport uit 2016.
verkeerssituatie 2016 Offerkamp Putkamp Oolderweg

En wat blijkt;
Eigenlijk was onze waarneming niet veel anders als in 2016 geconstateerd werd.
Fietsers nemen de kortste weg richting school.
Ouders lopen met kinderen over het fietspad naar de Putkamp waardoor een trottoir erg gemist wordt.

In Swalmen vonden we een situatie waar de leerlingen van de Stapsteen op zitten te springen;
Namelijk een trottoir naast een 2-richtingen fietspad.!

swalmenpaaltjes en rijksweg (3)

Het ontbrekende voetpad/trottoir is 160 meter.

160 meter

Categorieën

Reinier den Uijl

Roermond

Vanaf 2018 contactpersoon in Roermond voor de fietsersbond.
Vanaf 2018 penningmeester afdeling Midden-Limburg voor de fietsersbond.

Is tevens dijkwacht voor het Waterschap Limburg.