Reconstructie Minderbroederssingel fase 3 Singelring

De Minderbroederssingel gaat op de schop!

Dit is een uitvloeisel van het project Singelring om de doorstroming van het autoverkeer te verbeteren.

Als fietsersbond proberen we daar waar mogelijk de fietsvoorzieningen te verbeteren.

1. Minder lang wachten bij stoplichten.
2. Goede oversteek mogelijkheden op de Minderbroederssingel zelf.
3. Maar ook en vooral op het Zwartbroekplein waar je nog vaak lang moet wachten en het fietspad soms over het trottoir loopt.
4. Fietsoversteek bij de Dokter Leursstraat.

We blijven ons inzetten voor een veilige Roersingel en rotonde bij de Ster.

ZWARTBROEKPLEIN

Onhandig zijn de glazen knikkers waar we al een paar jaar tegen aan fietsen……

Daar moet ook een echt fietspad komen wat ook voor bezoekers van de stad duidelijk is.

In de zomer zie je hier veel fietstoeristen vertwijfeld rondkijken…
Hoe moet ik hier verder fietsen?

In december is de gemeenteraad geïnformeerd over de huidige stand van zaken.

https://www.roermond.nl/projecten/reconstructie_singelring

Wat weten we al?

Als fietsersbond hebben we gesproken met de gemeente en met bureau Kragten om onze wensen kenbaar te maken. Maar ook om onze twijfel uit te spreken waarom de rotonde bij de Ster niet in dit deel van de reconstructie werd opgenomen maar al eerder bij de asfalteringswerkzaamheden op de Bisschop Lindanussingel meegenomen is.


Nu kunnen we als fietsersbond alleen constateren dat het asfalt er voor automobilisten er weer goed bijligt en volgens het 10 jaren plan uitgevoerd is terwijl alle fietsvoorzieningen maar mondjes maat meegenomen worden.!

Een turborotonde met slechte fiets aansluitingen moet niet binnen een gemeentegrens liggen.

In de jaren toen het Singelringproject bedacht is is daar te weinig aandacht voor geweest.

Nu hebben we te maken met;

a een onveilige situatie op het fietspad lang de Roersingel en Roerkade

b een onveilige situatie bij de parkweergarage Roersingel

c veel te scherpe bochten op het fietspad

d een oversteekpunt bij Kraanpoort wat niet functioneert wanneer het druk is.

Wat gaan wij nu doen?

Verledenjaar hebben we al een fietstocht georganiseerd en fan de komende tijd nog kijken of we met het huidige ontwerp kunnen instemmen.

Bureau Kragten is volgens onze informatie nu bezig met verdere uitwerking en waarschijnlijk het schrijven van een bestek.

We houden in ieder geval de vinger aan de pols.

Categorieën