Nieuws uit Nederweert

Brief naar aanleiding schrappen fietsbrug

Schermafbeelding 2024-04-10 094028

N266 / N275 Nederweert

Aan: leden van de PS Limburg en de projectgroep N266 / N275 Nederweert,
Cc: College B&W en gemeenteraadsleden Nederweert
Betreft: voorstel tot schrappen fietsbrug N275

Nederweert, 8 april 2024

Mijne dames en heren,
Onlangs zijn we, afgevaardigden van Fietsersbond afdeling Weert/Nederweert en Veilig Verkeer Nederweert, geïnformeerd dat de projectgroep de geplande fietsbrug over de N275 wil schrappen. Dit is voor ons onacceptabel, en wel om de volgende redenen:

• Al twaalf jaar werken we als stakeholders mee aan dit project en telkens is ons voorgehouden dat we voor de inwoners van Nederweert een mooie, veilige en
toekomstbestendige oplossing gaan realiseren.

• Voor de bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid van Nederweert zijn goede, veilige en prettige fietsverbindingen onontbeerlijk. Dit wordt onderschreven in het coalitieakkoord van Nederweert (scheiden van verkeersstromen, hoofdstuk 3).

• In al die jaren heeft de provincie verkeersveiligheid hoog en hoger op de agenda geplaatst, o.a. “maak van de nul een punt”. De provincie is partner in dit programma. #MVD01.

• Zo ook weer in het nieuwe provinciale coalitieakkoord “Elke Limburger telt”, blijkens dit voornemen telt de fietsende Limburger toch niet mee.

• Dat de kosten van ongelijkvloerse fietsoversteken (tunnels dan wel bruggen) toenemen is niet vreemd, alle infrastructurele maatregelen zijn fors duurder geworden de afgelopen jaren. Waarom deze projectonderdelen (4, 7 &a mp; 8) minder bijdragen aan de projectdoelstellingen wordt nergens inhoudelijk onderbouwd.

• De enige veilige fietsoversteek over een provinciale weg (dus ook de N275) is een ongelijkvloerse, dat wordt keer op keer benadrukt in alle beleidsstappen de
afgelopen 12 (!) jaar en onderschreven door alle landelijke experts op het gebied van verkeersveiligheid. Bijvoorbeeld het SWOV, het CROW en VVN.

• De huidige oversteek over de N275 bij de McDonalds (veel gebruikte schoolroute) werd in het project omschreven als gevaarlijk voor fietsers en doorstromingsremmend voor
auto’s. Bij schrappen van de fietsbrug blijft dit zo. Doelstelling niet gehaald.

• De provincie Limburg scoort al het slechtst op schoolroutes qua veilige infrastructuur (zie: Fietsroutes naar middelbare scholen vaak nog te onveilig voor scholieren – Fietsersbond).

• In de huidige aangepaste plannen wordt wel een vrijliggend fietspad omgezet naar een weg waarop fietsers en auto’s het wegdek delen – ongelooflijk, zeker als we beseffen dat deze weg leidt naar “fastfood” restaurants en een casino. Met de auto naar fastfood en gokpaleis belangrijker dan een vrijliggend fietspad en een veilige fietsoversteek???

• Overal in Nederland worden mooie fietstunnels en fietsbruggen aangelegd als onderdeel van het ook door de provincie Limburg ondertekende Nationaal Toekomstbeeld Fiets.
We vragen u nadrukkelijk om een heroverweging en de fietsbrug over de N275 in het project mee te nemen.

Namens,
Fietsersbond Weert/Nederweert, Landelijk Bureau en Veilig Verkeer Nederland /Nederweert
Nelleke Verschoor, Ron Hillebrink
Kees Helderman,
Ross Goorden

Schermafbeelding 2024-04-10 094037
Schermafbeelding 2024-04-10 094028

Categorieën

Informatie

Leudal

Wilt u informatie over de Fietsersbond Afd. Leudal, gebruik dan het algemeen e-mailadres [email protected]