Ingediende zienswijze Bisschop Lindanussingel Roermond en diverse ingebrachte verbeteringen Geuljanslaan.

De ingediende zienswijze is op het gemeentehuis goed ontvangen. Recent hoorden wij dat het 2-richtingen fietspad vóór de Dokter Bārstraat nu van de baan is.

Aantekening 2019-07-15 ontwerp 00
knipseluitzienswijze

Helaas hebben we geen nieuwe tekeningen en de werkzaamheden zullen pas na Pasen volgend voorjaar kunnen beginnen.

Werkzaamheden bij ROERZICHT

Fietsers komende vanaf de rotonde bij Concordia moesten het fietspad vaker delen met voetgangers die richting de stad liepen en de hekjes wilden mijden.
Dat ging vaker goed en na overleg met de gemeente is dat punt veranderd.

schets roerzicht
roerzicht

Verbeteringen voor gebruikers terreinen bij Concordia.

Extra oversteekpunt bij de Dokter Bärstraat.

Omdat het 2-richtingen fietspad hier niet door is gegaan, als fietsersbond zagen we dat niet zitten vanwege de verkeersveiligheid, is er een extra oversteek gekomen richting de

Omdat wij zagen dat voetgangers en fietsers vanaf de terreinen bij Concordia de rotonde verkeerd namen en moeilijk van het terrein kwamen stelden we het volgende voor;
Waarom maakt de gemeente na de werkzaamheden Geuljanslaan geen fatsoenlijk voet- en fietspad vanaf het terrein bij Concordia??

Na enige overtuigende gesprekken werd ook dat punt opgepakt.

bisschop lindanussingel
concordia_20220120_110057 (2)

Extra oversteekpunt bij de Bisschop Drehmansstraat

Omdat fietsers geen oversteekpunt hier hadden, er is nu immers een midden geleiding aangebracht, hebben we aangedrongen om hier oversteken mogelijk te maken.

oversteek (1)
oversteek (2)

Werkzaamheden bij rotonde Roerderweg

Na de zomer van 2021 werd de rotonde terug gereconstrueerd waarbij de fietspaden op sommige plaatsen maar 1.80 m breed werden.
Daarvoor hebben we flink aan de bel moeten trekken om een en ander weer in orde te krijgen.

IMG_20210922_140300

Doordat alle materialen tegenwoordig meteen weggegooid of in jargon gerecycled worden komen er overal nieuwe betonranden die echt heel erg verschillend zijn van de originele banden.
Geen verbetering en veel kostbaarder uiteindelijk.