‘Maasbrug onveilig na herinrichting’

De afdeling Roermond van de Fietsersbond trekt bij gemeente en provincie aan de bel over de veiligheidssituatie voor fietsers op de nieuw ingerichte Louis Raemaekersbrug.
DOOR REMCO KOUMANS

In vergelijking met de situatie voordat de brug werd heringericht is er voor fietsers het een en ander veranderd. Zo geldt voor fietsers sinds enkele weken eenrichtingsverkeer op de brug. Wie de stad uit wil op zijn tweewieler moet eerst onder de brug door fietsen en aan de kant, waar tot eind vorig jaar het tankstation lag, omhoog fietsen. Het fietspad aan de kant van de Natalinitoren is bedoeld om van de overkant van de Maas de stad in te fietsen.

Smaller

In de praktijk blijken fietsers zich lang niet altijd aan de bebording te houden. „Dat levert gevaarlijke situaties op”, weet Reinier den Uijl van de Fietsersbond Roermond. „De fietspaden zijn namelijk smaller geworden, waardoor problemen kunnen ontstaan als fietsers elkaar tegenkomen. Er wordt ook niet op het eenrichtingsverkeer gehandhaafd. We hebben al eerder aangegeven dat dit tot problemen kan leiden.”
Een ander aandachtspunt is de scheiding tussen het fietspad en de rijbaan voor auto’s op de brug. Die behelst niet meer dan een opstaande rand. „Ik heb al reacties gekregen dat ouders er met kinderen niet meer overheen durven te fietsen. Als iemand valt dan ligt die zo op de rijbaan”, vertelt Den Uijl.
„En wat te denken als er een botsing plaatsvindt op de brug. De enige plek waar auto’s naartoe uit kunnen wijken is het fietspad. Overigens lijkt het erop dat lang niet elke automobilist zich houdt aan de vijftig kilometer per uur die op de brug geldt.”
Een woordvoerder van de provincie laat weten dat het projectteam dat werkt aan de weg en brug ook nog regelmatig ziet dat fietsers zich niet aan de juiste routes houden en tegen de richting in over de brug fietsen. „Er zijn daarom extra borden in de omgeving van de brug geplaatst.”

Gewenningsperiode

„De gewijzigde situatie vraagt om een gewenningsperiode. Bij de politie is de situatie onder de aandacht gebracht zodat ze kunnen handhaven op het eenrichtingsverkeer.”
De betonnen geleider tussen rijbaan en fietspad voldoet volgens de provincie aan de richtlijnen voor een eenrichtingsfietspad. De brug is daarnaast ook niet breed genoeg om een extra afscheiding te plaatsen, aldus de provincie.

De afdeling Roermond van de Fietsersbond krijgt regelmatig berichten van de onveilige situaties door gestuurd.
Zowel van mensen uit Roermond als inwoners uit de omgeving.
Het blijkt gewoon dat zowel jongeren, ouderen, fietsers en snorfietsers zich niet aan de verkeersregels houden.
Helaas is er nog geen handhaving.
Ja, soms is de goede weg langer maar dat mag geen excuses zijn.