Roermond, nieuwsbrief mei 2020

ROERMOND,

Graag wil ik jullie informeren over de stand van zaken Fietsersbond afdeling Roermond 1e kwartaal 2020. De huidige CORONA crisis werpt helaas overal een schaduw op. Hopelijk is iedereen en blijft iedereen gezond!

Tot begin maart heb ik namens de afdeling met de gemeente Roermond nog overleg gevoerd op het gemeentehuis over lopende zaken. Daarna is er, wegens de Corona maatregelen, voornamelijk contact geweest via de mail of telefonisch.

Er staan in de gemeente Roermond dit jaar en daarop de volgende grotere projecten op stapel:
● Stationsgebied
● Kapellerlaan
● Heinsbergerweg
● Bisschop Lindanussingel
● Burgemeester Geuljanslaan
● Wegwerkzaamheden in de Componistenbuurt bij de Scheidingsweg
● Werkzaamheden Swalmen
● Oprichting Mobiliteitsraad
● Veldwerk

Bij het Stationsgebied zijn we inzake het busstation bij verschillende ontwerpsessies betrokken geweest. Het busstation wordt gemoderniseerd en er komen meer opstelplaatsen voor bussen.

Voor de Kapellerlaan hebben we een zienswijze ingediend om vooral ook te kijken naar de opstelmogelijkheden voor fietsers bij het oversteken. Ook heb ik gevraagd om de trottoirs, daar waar nodig, op één niveau met het fietspad te bestraten. Dit omdat een schuine band soms gevaarlijk en lastig kan zijn..

Voor de Heinsbergerweg heeft de gemeente ons idee uitgewerkt om de bocht richting Kitskensdal fietsvriendelijker te maken. De hoge inritblokken verdwijnen en de bocht voor gemotoriseerd verkeer wordt dan aangepast.

Bij de Bisschop Lindanussingel hebben we bij een verkeersbesluit een zienswijze ingediend om géén 2-zijdig stukje fietspad aan te leggen bij de ingang van de ECI, maar daar een extra fietsoversteek op de singel aan te leggen.

Op de Burgemeester Geuljanslaan worden de rotondes opnieuw ingericht en de fietspaden in asfalt uitgevoerd in plaats van met betontegels.

In de Componistenbuurt (Donderberg) worden verkeersremmende maatregelen aangelegd nadat daar veel straten waren opgebroken en leidingwerk vervangen is. Dit gebeurt begin 2021 ook in de Kastelenbuurt.

In Swalmen worden bij het begin van de Bosstraat fiets verbeteringen aangebracht.

Fietsersbond vraagt aandacht voor onveilige bocht in Roermond

Fietsersbond vraagt aandacht voor onveilige bocht in Roermond

Bij het omvormen van de Heinsbergerweg in Roermond naar een 30-kilometerweg, moet een… Lees meer

Mobiliteitsraad

Afgelopen week stond een stukje in de Limburger over de op te richten Mobiliteitsraad waar ik al geruime tijd voor aan het lobbyen was. In andere plaatsen werken gemeenten met verkeerscommissies waar steakholders in vertegenwoordigd zijn. In Roermond was men hier vanaf gestapt en was er geen gezamenlijk overleg.

https://www.limburger.nl/cnt/dmf20200507_00159393/mobiliteitsraad-roermond-moet-zich-vooral-richten-opverkeersbeleid

Van de ambtenaar “mobiliteit” had ik begrepen dat de gemeente de mobiliteitsraad het liefste ziet dat zij als adviesorgaan gevraagd en ongevraagd aan de slag gaat. Laten we hopen dat we dit jaar nog aan de slag kunnen……

Voor de invulling van ons gedeelte ben ik op zoek naar leden die mij willen en kunnen adviseren en met een positief kritische wijze de fietsbelangen behartigen kunnen. Wie voelt daar iets voor?

Veldwerk:
Met name de werkzaamheden N280 bij en op de Louis Raemaekersbrug volg ik nauwgezet omdat daar de fietspaden te smal zijn om daar aan beide zijden een 2-richting fietspad te handhaven. Het fietspad richting Horn ( Buitenop vanaf het tunneltje onder de N280) gaat UIT de VOORRANG!!!! In samenspraak met de gemeente en het LF netwerk worden deze zomer nadat de reconstructiewerkzaamheden bij het Buitenop klaar zijn de route bordjes opnieuw geplaatst. Op de Maashaven bij het kruisingsvlak “stadskantoor” worden nog Fietsstroken aangebracht. Op Hatenboer en de Weerd staan al borden verboden in te rijden voor fietsers. Alleen zal er dan ook gehandhaafd moeten worden.

Hoe verder in de nieuwe anderhalve meter samenleving? De landelijke fietsersbond heeft hier al veel geschreven wat terug te vinden is op de website.

https://vrijwilligers.fietsersbond.nl/2020/04/30/anderhalve-meter-hoe-kun-je-je-gemeenteadviseren/?fbclid=IwAR3bgkacwR1xMJAlHzsCJpzfZqYXS_GEwqF8g7lVE28aPeRojt0D9dsDJ-Y

Contact:
Om rekening te houden met de Wet op de privacy heb ik aan het hoofdkantoor van de Fietsersbond te Utrecht gevraagd om gebruik te mogen maken van het emailbestand zoals dat in het ledenbestand voor de afdeling Roermond is verwerkt.
Met hen is het volgende afgesproken:
• Wilt u geen e-mails ontvangen dan kunt u dat aan het hoofdkantoor aangeven.
• Wilt u wel e-mails ontvangen stuur dan een email naar [email protected]

Actief zijn:
Verschillende leden hebben aangegeven iets te willen doen. We willen graag binnen de afdeling met meer leden ideeën uitwisselen over:
• Onze invulling in de toekomstige op te richten Mobiliteitsraad
• Ruimte voor de fiets in het dagelijks verkeer
• Fietsveiligheid in de nieuwe anderhalve meter samenleving

• En problemen onderweg kunnen via de BuitenBeterApp bij gemeenten gemeld worden

Nu een fysieke bijeenkomst voorlopig niet mogelijk is, stel ik voor om via email, telefoon of een WhatsApp groep Fietsersbond Roermond contact te houden.
Daarna kunnen we kijken of een online bijeenkomst of fysieke bijeenkomst mogelijk is om van gedachten te wisselen. Binnen de OUTLOOK mogelijkheden van Microsoft Teams van de Fietsersbond kan een online bijeenkomst georganiseerd worden waarvoor u dan een uitnodiging per email ontvangt.
Hoe verder? Voor de leden die mee willen doen ontvang ik graag hun naam en e-mail adres en eventueel het mobiele telefoonnummer.

Stuurt u deze dan naar [email protected]

Leden waarvan het e-mail adres niet bekend is ontvangen deze nieuwsbrief per post of persoonlijke bezorging.

Met vriendelijke fietsgroet,

Reinier den Uijl

Contactpersoon in Roermond
Tot medio 2020 w.n. penningmeester