Snorfietsen van het fietspad

Na de brommers willen sommige steden nu snorfietsen naar de rijbaan verbannen. De vraag is of het daarmee veiliger wordt.

Amber Dujardin2 oktober 2017, 9:55

Hoewel de snorfiets in steden een bron van ergernis vormt op het fietspad, hoeft hij niet permanent naar de rijbaan te verhuizen. Dat blijkt uit een rapport van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (Swov), dat maandag verschijnt.
Volgens onderzoeker Ragnhild Davidse zijn er in grote steden veel ‘subjectieve gevoelens van onveiligheid’, maar vormt de snorfiets op het fietspad geen onverantwoord gevaar. “Op de lange stukken fietspad gebeurt maar een kwart van de ongelukken”, zegt Davidse. “Driekwart gebeurt op de kruispunten.” Bij die ongelukken vallen vooral slachtoffers onder snorfietsers zelf, omdat ze bijvoorbeeld door een auto geschept worden of tegen een stoeprand Met een team onderzoekers analyseerde Davidse 36 ernstige snorfietsongelukken op het fietspad in de regio Den Haag. Ze bezocht de plekken van de ongevallen, sprak met slachtoffers en bestudeerde beeldmateriaal en verhoren van de politie. Daaruit blijkt dat de toegenomen drukte op het fietspad niet de grootste boosdoener is. Dat zijn de obstakels op of langs het fietspad, en de auto’s die snorfietsers niet op tijd zien bij een kruising. Nu het steeds drukker wordt op het fietspad, worstelen sommige steden met de huidige regels. De wet schrijft voor dat de snorfiets – die er vaak uitziet als scooter – op het fietspad moet rijden. Maar het aantal snorfietsen is de laatste tien jaar verdubbeld: van ruim 300.000 in 2007 naar ruim 680.000 nu. Ze mogen officieel 25 kilometer per uur, maar bestuurders rijden vaak harder. Verschillende steden (zoals Amsterdam en Utrecht) willen de snorfiets naar de rijbaan verplaatsen om zo veiligheid en doorstroming te verbeteren. In 1999 werd de bromfiets al met succes naar de rijbaan verbannen, met minder slachtoffers tot gevolg.

Snelheidsverschil

Eenzelfde maatregel kan voor de snorfiets echter heel anders uitpakken, schrijft Swov. Die mogen maar 25 kilometer per uur, waardoor er een groot snelheidsverschil ontstaat met de rest van het verkeer. Bovendien hoeft een snorfietser geen helm te dragen, wat de kans op letsel bij ongelukken vergroot. Swov plaatst vraagtekens bij de wetswijziging die nu in Den Haag op tafel ligt om gemeenten de mogelijkheid te geven de snorfiets van drukke fietspaden naar de rijbaan te verplaatsen. Waar dat geldt, moet de snorfietser een helm dragen. Critici vrezen hierdoor een scala aan voorschriften, waardoor snorfietsers niet weten waar ze aan toe zijn en continu hun helm op en af moeten zetten. Davidse vindt dat gemeenten prioriteit moeten geven aan het verwijderen van obstakels en het verbreden van fietspaden. Ook een algehele helmplicht vindt Swov een goed idee. Wie daar geen zin in heeft en toch tempo wil maken zonder moe te worden, kan de elektrische fiets nemen.