Roermond, nieuwsbrief januari 2021

ROERMOND,

Op 20 januari werden we op het stadhuis ontvangen voor een gesprek met de wethouder en een ambtenaar.

Hier onder volgt een kort verslag

Fietsersbond vraagt aandacht voor onveilige bocht in Roermond

Fietsersbond vraagt aandacht voor onveilige bocht in Roermond

Bij het omvormen van de Heinsbergerweg in Roermond naar een 30-kilometerweg, moet een… Lees meer

Veldwerk:
Met name de werkzaamheden N280 bij en op de Louis Raemaekersbrug volg ik nauwgezet omdat daar de fietspaden te smal zijn om daar aan beide zijden een 2-richting fietspad te handhaven. Het fietspad richting Horn ( Buitenop vanaf het tunneltje onder de N280) gaat UIT de VOORRANG!!!! In samenspraak met de gemeente en het LF netwerk worden deze zomer nadat de reconstructiewerkzaamheden bij het Buitenop klaar zijn de route bordjes opnieuw geplaatst. Op de Maashaven bij het kruisingsvlak “stadskantoor” worden nog Fietsstroken aangebracht. Op Hatenboer en de Weerd staan al borden verboden in te rijden voor fietsers. Alleen zal er dan ook gehandhaafd moeten worden.

Hoe verder in de nieuwe anderhalve meter samenleving? De landelijke fietsersbond heeft hier al veel geschreven wat terug te vinden is op de website.

https://vrijwilligers.fietsersbond.nl/2020/04/30/anderhalve-meter-hoe-kun-je-je-gemeenteadviseren/?fbclid=IwAR3bgkacwR1xMJAlHzsCJpzfZqYXS_GEwqF8g7lVE28aPeRojt0D9dsDJ-Y

Contact:
Om rekening te houden met de Wet op de privacy heb ik aan het hoofdkantoor van de Fietsersbond te Utrecht gevraagd om gebruik te mogen maken van het emailbestand zoals dat in het ledenbestand voor de afdeling Roermond is verwerkt.
Met hen is het volgende afgesproken:
• Wilt u geen e-mails ontvangen dan kunt u dat aan het hoofdkantoor aangeven.
• Wilt u wel e-mails ontvangen stuur dan een email naar [email protected]

Actief zijn:
Verschillende leden hebben aangegeven iets te willen doen. We willen graag binnen de afdeling met meer leden ideeën uitwisselen over:
• Onze invulling in de toekomstige op te richten Mobiliteitsraad
• Ruimte voor de fiets in het dagelijks verkeer
• Fietsveiligheid in de nieuwe anderhalve meter samenleving

• En problemen onderweg kunnen via de BuitenBeterApp bij gemeenten gemeld worden

Nu een fysieke bijeenkomst voorlopig niet mogelijk is, stel ik voor om via email, telefoon of een WhatsApp groep Fietsersbond Roermond contact te houden.
Daarna kunnen we kijken of een online bijeenkomst of fysieke bijeenkomst mogelijk is om van gedachten te wisselen. Binnen de OUTLOOK mogelijkheden van Microsoft Teams van de Fietsersbond kan een online bijeenkomst georganiseerd worden waarvoor u dan een uitnodiging per email ontvangt.
Hoe verder? Voor de leden die mee willen doen ontvang ik graag hun naam en e-mail adres en eventueel het mobiele telefoonnummer.

Stuurt u deze dan naar [email protected]

Leden waarvan het e-mail adres niet bekend is ontvangen deze nieuwsbrief per post of persoonlijke bezorging.

Met vriendelijke fietsgroet,

Reinier den Uijl

Contactpersoon in Roermond
Tot medio 2020 w.n. penningmeester