Onze missie

In de gemeenten spreken we met beleidsambtenaren of de wethouders knelpunten die we als gebruiker op de weg en fietspad tegenkomen.
En we doen ook voorstellen om het fietsgebruik te stimuleren.
Sommige oude weginrichtingen voldoen niet meer en dan gaan we aan de slag met eigen voorstellen.

Bij veel gemeenten is het contact door de vrijwilligers intensief, maar in onder andere Leudal, Maasgouw en Roerdalen zijn er geen of nog te weinig vrijwilligers om actief te worden uitgenodigd voor bijeenkomsten met de gemeente.

Vaak worden we betrokken als stakeholder bij nieuwe projecten.
Maar ook fungeren we als waakhond en melden verkeerd geplaatste borden of niet goed werkende stoplichten (de zogenaamde verkeersregelinstallaties (VRI’s)).
Ook maken we melding dat er juist een bord bij moet komen, zoals het bewuste onderbord met 2-richtingen pijlen, wat de automobilist waarschuwt dat er van 2 richtingen fietsers kunnen komen.
Maar ook lopen we bij informatieavonden binnen en maken we gebruik van het recht wat elke burger heeft om bij voorstellen van de gemeente een zienswijze in te dienen.

Weet u dat u meldingen kan doorgeven via de telefoon met bijvoorbeeld de
BuitenBeter App?

Meestal reageert de gemeente adequaat op zulke meldingen.