Midden-Limburg, nieuwsbrief najaar 2021

1meter

ANNULERING VAN DE BIJEENKOMST OP 13 NOVEMBER

Alle leden en belangstellenden hadden een uitnodiging via e-mail ontvangen om op 13… Lees meer

Beste leden,
Het is alweer een tijd geleden dat we als afdeling Midden-Limburg iets van ons hebben laten horen. In deze brief willen we kort ingaan op de activiteiten in de afgelopen periode en de interesse polsen om elkaar te ontmoeten op een of meerdere locaties.

Afgelopen jaar is het leden aantal iets gestegen van 175 naar 193 leden en dat is goed nieuws.

Op dit moment is er een kerngroep actief van 3 leden die de afd. Midden-Limburg onderling zo goed mogelijk verdeeld hebben.
In Weert en Nederweert is Nelleke Verschoor actief.
Roermond en Leudal wordt vertegenwoordigd door Reinier den Uijl en voor Roerdalen, Maasgouw, Echt-Susteren is dit Peter van Troost.

In de gemeenten Maasgouw, Roerdalen en Leudal nemen we waar, voor zover als dat mogelijk is.
Maar in alle gemeenten zoeken we nog leden die ons willen en kunnen ondersteunen bij waarnemingen of voor feedback.

Dus neem contact op als je hierin iets kunt en wilt betekenen.

Vooral voor de social media zoeken we eigenlijk jongere leden die het leuk vinden om stukjes te schrijven.

Wat hebben we zoal afgelopen jaar gedaan of wat is er gerealiseerd?
Echt-Susteren, Maasgouw, Roerdalen
In Echt-Susteren begint het regelmatige overleg met de gemeente vruchten af te werpen.
Er is een lijst met punten die de gezamenlijke aandacht hebben waarop ook de voortgang bijgehouden wordt. Op dit moment zijn concrete plannen rond aanpassingen bij de Lidl en is in samenspraak al een kleine aanpassing doorgevoerd om de oversteek naar en van de Clarastraat makkelijker te maken. Dit blijft een vervelend punt en de zebra blijft een geliefde optie.

In de Kempstraat in Roosteren is de gevaarlijke verkeersdrempel in de fietsroute vervangen door een fietsvriendelijke variant.

In het overleg met de gemeente proberen we alle fietsonvriendelijke verkeersremmende maatregelen van de weg en uit de toekomstige plannen te krijgen.
Denk daarbij aan wegversmallingen waardoor fietsers afgesneden worden en te smalle passeerstroken bij drempels voor auto’s (fietskarretjes, mobi-car, bakfiets lopen vast).

In gezamenlijk overleg met Gemeente, Provincie, ProRail en dorpsraad Susteren wordt de oversteek naar de fietsstraat Pissummerweg nabij de spoorwegovergang in de Rijksweg ontwikkeld.
Zo liggen er meer punten op de overlegtafel. Nieuwe input mag altijd, neem contact op.

Samen met Landelijk Bureau is in de Westelijke Mijnstreek een kleine afdeling opgericht waarmee we contact houden. Bedoeling is om dit met Midden-Limburg ook naar het noorden en verdere zuiden uit te breiden in verband met de doorfietsroutes.

In Maasgouw zijn contacten gelegd om op korte termijn met de verantwoordelijke ambtenaren voor een eerste fysieke kennismaking rond de tafel te gaan zitten. In Roerdalen moet dit contact weer opnieuw opgepakt worden. Input van lokale fietsgebruikers in beide gevallen zeer gewenst.

Weert, Nederweert
Hier is op verschillende tijdstippen en plaatsen geprobeerd de plannen van de gemeente bij te sturen. Dit gaat van kritisch beoordelen van de strooiroutes afgelopen winter, tot input voor de steeds wijzigende plannen voor fietsbruggen en doorsteken. Het ad hoc bijsturen van de omleidingsroutes tot het leveren van input voor de plannen uit het reguliere overleg. Dit laatste is onder druk van corona onder druk komen te staan.
Concrete resultaten zijn lastig, maar de fiets krijgt meer aandacht. Denk bijvoorbeeld aan het plan in ontwikkeling voor een snelfietsroute tussen Weert en Nederweert, de aanpak van de Booldersdijk (de fietsstroken zijn niet de meest ideale oplossing, maar de situatie is duidelijk verbeterd).

Roermond, Swalmen en Leudal
In Roermond zijn er op diverse plaatsen door de gemeente werkzaamheden uitgevoerd waarbij we verbeteringen voorgesteld hebben. In Roermond en Swalmen komen we als vrijwilligers al regelmatig bij elkaar.
• Op de Geuljanslaan is de afslag van het fietspad bij Roerzicht veranderd.
• Ook op de rotonde bij de Ster is bij Brugman Keukens het trottoir wat verlaagd omdat daar de bocht niet goed doorliep.
• Is bij de herinrichting Heinsbergerweg rekening gehouden met ons voorstel om de inritconstructie te veranderen. Daar ligt nu een plateau waardoor het fietsen daar beter gaat en zijn de bushaltes verplaatst.
• De gemeente heeft bij de voorbereidende werkzaamheden werk Kapellerlaan op de Prins Bernhardstraat een goede en nieuwe VRI geïnstalleerd en het kruispunt waardoor het voor fietsers ook veiliger geworden is.
• We zijn vaker meegenomen bij besprekingen over de realisatie van de snelfietsroutes Noord Zuid zoals bij de Leucker in Swalmen.
• En hebben we voorstellen gedaan om de fietspaden op de Maaswaarderweg bij Hatenboer en de Weerd anders in te richten.
• Situatie Kraanpoort, Roerkade blijft voor fietsers ingewikkeld. We hebben onze bezwaren kenbaar gemaakt maar de nodige verbeteringen blijven vooralsnog uit.
• Ook worden we betrokken bij de herinrichting Oranjelaan.
• Routebebordingen zijn door de gemeente opgepakt en op 14 december werd het Zang Fietspad op de Sint Wirosingel in de componistenbuurt geopend.
Vraag;
Wie van de leden zit er in de klankbordgroep Oranjelaan?
Wat betreft de inrichting hebben we nog veel vragen te stellen aan de gemeente.

Roermond, reconstructie Oranjelaan

In Leudal is er inmiddels ook een bijeenkomst geweest en zijn er 1e afspraken gemaakt.
Voor de provincie Limburg hebben we meegewerkt om de SPI (Safety Performance Index) op orde te brengen. Hier zijn op de Provincialeweg N279 de fietspaden gecontroleerd. De SPI is een onderdeel wat de fietsersbond routeplanners medewerkers distilleren uit de gegevens die wij invoeren. Gemeenten en provincie kunnen daar gebruik van maken.

Fietsgroet namens de kerngroepleden c.q. bestuur