INGEZONDEN BRIEF OVER SLECHT FIETSPAD

LS,

Hiermee wil ik Uw opmerkzaamheid vragen voor het in zeer slechte
staat verkerende fietspad in de Luzenkamp tussen knooppunt 65 en 66.

Fietspad is een aaneenschakeling van modderpoelen,deels
dichtgegroeid,vernield door het woelen van zwijnen.Het deel fietspad
toch een belangrijke verbinding tussen stad en Meinweggebied.

Bij voorbaat mijn dank