Activiteiten in Roermond

De fietsersbond is actief binnen het renovatieplan van het station en het busstation.

De fietsersbond heeft voorstellen gedaan om de bocht in de Heinsbergerweg veiliger te maken door deze bocht te veranderen in een gewone kruising.

De fietsersbond is nauw betrokken bij reconstructie en herinrichting van de Kapellerlaan.

De fietsersbond heeft zienswijzen ingediend voor het inrichten van de Heinsbergerweg als 30 km/h-weg.

De fietsersbond heeft ook voorstellen gedaan om op enkele punten van de Kapellerlaan goede oversteek mogelijkheden voor fietsers te maken.

De fietsersbond heeft actie gevoerd om de fietspaden van de Louis Raemaekersbrug zo snel als mogelijk weer in te richten voor fietsers in één richting.

In 2020 hebben vrijwilligers ondanks de coronamaatregelen toch af en toe op afstand met elkaar overleg kunnen voeren.
We hebben de fietsroutebebording aangezwengeld bij de gemeente en in kaart gebracht wat er ontbreekt.
Ons was het namelijk opgevallen dat tijdens reconstructies en wegafzettingen plotseling de bebording ophield en het volgende bordje niet te vinden was.