Enquete fietsersbond afd. Roermond

De meest uitgesproken uitkomsten van de enquête welke in 2019 gehouden werd in Roermond.

1. Verbinding tussen stad en Maasbrug kan beter.

2. Er worden standaard fietspaaltjes geplaatst, zonder eerst te kijken of dit wel op die plek nodig zijn.

3. Stoppen met aanleggen van tweerichtingsfietspaden!
Dit is gevaarlijk (heb al meerdere keren een aanrijding gehad met grote groepen schoolgaande jeugd, en al twee keer in de berm geland. Ook worden deze wegen niet consequent aangelegd.
Op de rijksweg N271 loopt dan het tweerichtingsfietspad aan de linkerkant van de weg, dan weer aan de rechterkant van de weg.
Gevolg: fietsers (en bromfietsers) steken niet over maar vervolgen hun weg spookrijdend op een smalle eenrichtingsfietspad van 5 tegels breed!
Verder is het heel onlogisch hoe je vanuit een zijstraat ( zonder fietspaden) een tweerichtingsfietspad moet oprijden of verlaten. Fietsers rijden vaak al ruim van tevoren aan de linkerkant van de straat en nemen de rotonde kwart als ze linksaf het tweerichtingsfietspad (dat aan de linkerkant van de weg ligt) oprijden.

4. Zet de stoplichten voor fietsers aan de linker- i.p.v. de rechterkant.
Dan kijk je immers in de richting waar het verkeer vanaf komt en kun je de auto’s zien die door rood rijden.
Dit geldt voor al het verkeer in het algemeen… als er op een kruispunt (Maasniel bijv.) absoluut geen goed zicht is. Plaats op z’n minst spiegels!!!
Als rij-instructeur kom ik te vaak zeer gevaarlijke situaties tegen!

5. Oversteek Minderbroedersingel ter hoogte van Molenstraat. Twee meter verder ligt een zebrapad, dus voorrang op auto’s, maar fietsoversteek heeft haaientanden voor fietsers. Voor zowel auto’s als fietsers zorgt dit vaak voor twijfel en verwarring (wat onveilig is).

6. Roerderweg-Roermondsestraat blijft een lastige weg.
Er word veel te hard gereden tussen de witte en rode pijlborden. Drempels zouden beter werken.

7. Heinsbergerweg bij Schöndeln

8. Rotonde bij PSW Herten

9. Zichtbaarheid fietsers bij Hatenboer – Maasbrug
– doorgaande routes waar fietsers in alle opzichten de ruimte krijgen;
– verharding, profiel van veel fietspaden laat te wensen over, vaak betontegels, slechte overgangen tussen verschillende verhardingen of fietspad/weg; fietspaden vaak aan de smalle kant.

10. Er worden standaard fietspaaltjes geplaatst, zonder eerst te kijken of dit wel op die plek nodig zijn.
Ik heb al diverse malen meegemaakt dat een fietser in een groep ten val is gekomen door die nare obstakels midden op de fiets-rijweg.

11. Fietsroutes van en naar de stad beter aangeven. Handhaven van parkeerverbod voor auto’s op fietssuggestiestroken. Oversteken op verkeersontsluitingswegen veiliger maken
Voor het station in Roermond loopt het fietspad door het busstation. Op dat punt staat het meestal vol wachtende en onoplettende mensen.
Betreft centrum Roermond;
1. Lange wachttijden voor fietsers en voetgangers oversteek singels in binnenstad
2. In smalle eenrichting straten voor auto’s geen bebording aankomende fietsers waardoor fietser moeilijk het trottoir (hoge rand) op kan.
3. Beperkt fietsen op winkelstraten. Verwarrend zijn de illegaal aangebrachte prints met “Winkels open, Fietsers lopen” op deze straten. Gemeente laat dit toe.

12. Vrij en makkelijk stallen van fietsen in centrum en station. Autoluw maken van buiten wegen bv bij Asselt, snel fietspad richting Buggenum…

13. Verkeerslichten gaan alleen op groen als je een knop drukt dus je moet altijd wachten.

14. Geen handhaving van tweerichting fietsers op plekken waar er maar plek is voor 1 richting.